Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Zamówienia publiczne IKWD

ZP/1/VIII/2023 Zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł

Informujemy, że termin składania ofert na kompleksową dostawę gazu ziemnego, obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego w okresie 2024-2025 do obiektów: Willa Decjusza i Dom Łaskiego Instytutu Kultury Willa Decjusza w Krakowie został zmieniony na 4 grudnia 2023, do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert na 4 grudnia 2023, godz. 12:00.
SWZ i 2 Załączniki do SWZ, tj. PPUmowy i OPZ  po zmianach naniesionych, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami do SWZ dla Wykonawcy.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na kompleksową dostawę gazu ziemnego Zamawiający przekazuje Wyjaśnienia do SWZ w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 24 listopada 2023r. do treści SWZ
z 2 Załącznikami.
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego w okresie 2024-2025 do obiektów: Willa Decjusza i Dom Łaskiego Instytutu Kultury Willa Decjusza w Krakowie.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania jest dostępna poniżej na stronie oraz na platformie e-Zamówienia pod linkiem poniżej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod linkiem poniżej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-eaa92789-8905-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej