Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Zamówienia publiczne IKWDZP/1/VIII/2023 Zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł

Konserwacja i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tynków elewacji budynku Willa Decjusza.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja projektowa oraz STWiORB dostępne są na platformie e-Zamówienia pod linkiem poniżej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod linkiem poniżej:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b3053da8-3da4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP/1/XII/2022 Zamówienie publiczne krajowe pow. 130 000 zł

Zamówienie publiczne krajowe pow. 130 000 zł na usługi ochrony i dozoru w 2023 nieruchomości położonej przy ul. 28 lipca 1943 17a w Krakowie, zabudowanej budynkami: Willą Decjusza, Oficyną zwaną Domem Łaskiego wraz z terenem zewnętrznym, usługi dozoru terenu zewnętrznego wokół Domu Erazma położonego przy ul. 28 lipca 1943 17c  oraz usługi portierskie w zakresie obsługi miejsc noclegowych Domu Łaskiego i pomieszczeń biurowych Willi Decjusza.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP1/VIII/2021 Zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego do obiektów:
Willa Decjusza i Dom Łaskiego zarządzanych przez Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie

Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00249809/01

Link do strony postępowania:
https://willadecjusza.pl/przetargi-i-zamowienia

Link do strony postępowania z zał. plikami edytowalnymi na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Instytut%20Willa%20Decjusza

Identyfikator postępowania na miniPortalu:
9f361548-967e-403e-afa3-c0de658ff7cd


Termin składania ofert:
05.11.2021 10:00 zmiana na 16.11.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert
05.11.2021 12:00 zmiana na 16.11.2021 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę gazu ZP-1-VIII-2021

Informacja o unieważnieniu postepowania na dostawę gazu ZP-1-VIII-2021

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej