pl
A A A
1/3

Art Piknik

Dni Wyszehradzkie Zapraszamy

Spacer detektywistyczny dla dzieci

Zapraszamy

Zwiedzaj Willę!

Zapraszamy

Okrągły Stół

Zapraszamy

Kalendarium

czwartek, 17 czerwca 2021, 11:00

Willa Decjusza

Seminarium | Platforma Dialogu Międzykulturowego

Warsztat pt.:"Zasady postępowania instytucji kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i zagrożenia wojennego - prawo i praktyka.”

Omówione zostaną prawne aspekty ochrony na wypadek szczególnych zagrożeń, instytucje wyspecjalizowane w ochronie dziedzictwa kultury, zagadnienie współpracy i współdziałania różnych podmiotów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury a także program Błękitnej Tarczy.

czwartek, 17 czerwca 2021, 10:00

Seminarium | Platforma Dialogu Międzykulturowego

Warsztat pt.: "Przestępstwa przeciwko zabytkom i karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury"

Omówione zostaną zagadnienia związane z prawem ochrony dziedzictwa kultury i ujęciem systemowym ochrony dziedzictwa kultury, umiejscowienie ochrony karnoprawnej w ramach systemu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz  zagrożenia dziedzictwa kultury przestępczością wraz z przestępstwami przeciwko dziedzictwu kultury w prawie krajowym.

1 - 4 lipca 2021, 18:00

Willa Decjusza

Wystawa

Art Piknik w Willi Decjusza. Dni Wyszehradzkie

W tym roku Instytut Kultury Willa Decjusza z okazji 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej postanowił zorganizować Art Piknik poświęcony krajom należącym do V4. Willa Decjusza od lat jest bowiem członkiem wyszehradzkiej sieci organizacji animujących szereg inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, miejscem spotkań przyszłych przywódców regionalnych oraz centrum innowacyjnych rozwiązań.

Villa Artis Online

Cykl wydarzeń artystycznych w Willi Decjusza w wirtualnej odsłonie

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej