Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Remonty

2020 - 2023 
Zadanie: "Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych" 
Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków

W 2020 w ramach powyższego zadania: zakup i montaż elementów systemu sygnalizacji pożaru z programu "Ochrona zabytków" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
MODERNIZACJA WILLI DECJUSZA 2022

Modernizacja i wymiana systemu sygnalizacji pożaru w oficynie Willi Decjusza zwanej Domem Łaskiego.
Zamierzenie jest kontynuacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Willi Decjusza”, wykonanego  ze środków Gminy Kraków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2020. Modernizacja polega na wymianie elementów systemu powiadamiania o wystąpieniu pożaru w budynku. Obecny system sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego był systemem przestarzałym, a jego eksploatacja była utrudniona ze względu na brak części zamiennych.

Instalację sygnalizacji pożarowej zaprojektowano z wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej PKN – CEN/TS 54–14. Ochrona pożarową pomieszczeń będzie realizowana przez 4–pętlową, adresowalną centralę sygnalizacji pożarowej zlokalizowaną w portierni na poziomie parteru. Centrala sygnalizacji pożarowej typu POLON 6000 jest nowoczesną centralą pożarową, wyróżniającą się dużą elastycznością w zakresie konfiguracji, możliwością pracy z wieloma innymi urządzeniami oraz prostotą i łatwą obsługą, posiada aktualny certyfikat zgodności i świadectwa dopuszczenia C.N.B.O.P. w Józefowie. Projektowana centrala w oficynie Wili Decjusza zostanie podłączona do centrali sygnalizacji pożarowej typu POLON 6000 w budynku Wili Decjusza. Modernizacja pozwoli na utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego w budynku i możliwość konfiguracji elementów SSP w optymalny sposób z wykorzystaniem nowych technologii.

Modernizacja kotłowni w Willi Decjusza

Modernizacja polega na wymianie istniejącego kotła gazowego na dwa kondensacyjne piece gazowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi.
W ramach wymiany istniejącego kotła gazowego, zastosowano zestaw dwóch stojących kondensacyjnych kotłów gazowych typu ELIDENS C140-65 firmy De Dietrich o zakresie mocy 12 - 61,5 kW, przy parametrach nominalnych wody grzewczej 80/60°C. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi: QK = 2 x 61,5 = 123 kW i jest wystarczająca do pokrycia aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Praca nowej kotłowni sterowana będzie za pomocą regulatora pogodowo-czasowego typu Diematic Evolution firmy De Dietrich. Temperatura wody zasilającej instalację grzewczą będzie regulowana w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
Modernizacja pozwoli na poprawienie efektywności energetycznej budynku i usprawnienie sterowania instalacją

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej