Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka prywatności i polityka cookies została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanej RODO.

1. Dane dotyczące Administratora:
„Administrator Strony” - Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie, ul. 28 Lipca 17A, 30-233 Kraków, gminna instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 35, z numerem NIP 6772440713, REGON: 382172593 zwanym dalej „Instytutem”, e-mail:willa@willadecjusza.pl, tel.12 425 36 38.
Inspektor Ochrony Danych: e-mail:willa@willadecjusza.pl, tel. 12 425 36 38.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1.         zawarcia i realizacji umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2.         realizacji obowiązków IKWD przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 
3.         w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez IKWD (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
4.         marketingu i promocji produktów i usług IKWD (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); 
5.         w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IKWD (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6.         zatrudnienia oraz realizacji zadań pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez IKWD następującym kategoriom odbiorców:
1.         podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących; 
2.         podmiotom przetwarzającym dane w imieniu IKWD tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami IKWD.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń.
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
1.    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2.    żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3.    żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
4.    żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6.    przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
7.    wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

Usuwanie plików "cookies"
Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopular- niejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:


Polityka prywatności została opublikowana 2 czerwca 2020.

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w IKWD

Standardy ochrony małoletnich

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej