Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Cykle wydarzeń

Zdjęcie przedstawia kształt krakowskiego lajkonika ułożonego z mozaiki wielokolorowych trójkątów.

Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Dla mieszkańców Krakowa | Platforma Dialogu Międzykulturowego
Centrum Wielokulturowe to inicjatywa istniejąca w ramach projektu Otwarty Kraków od 2021 roku. Jego głównym operatorem jest Fundacja Internationaler Bund Polska. Centrum działa na rzecz budowania przestrzeni dialogu dla wielokulturowej społeczności Krakowa. Prowadzi działania informacyjne, aktywizacyjne, pomocowe i edukacyjne. Jego misją jest wspieranie integracji obcokrajowców w mieście na każdym etapie tego procesu oraz przybliżanie idei wielokulturowości krakowianom.
dowiedz się więcej

Reinterpretacja dziedzictwa

Wydarzenie online | Instytut Kultury Willa Decjusza
Reinterpretacja dziedzictwa - interaktywne spotkania na temat dziedzictwa kulturowego.
dowiedz się więcej

Ochrona dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny - Studia podyplomowe

Dwuletni projekt, którego celem jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych. Mając na uwadze, iż zachowanie dziedzictwa kulturowego ma znaczenie dla wszystkich narodów świata, rzeczą niezwykle ważną jest, aby temu wspólnemu dziedzictwu zapewnić skuteczną ochronę, zwłaszcza w rzeczywistości nieprzewidywalnej i dynamicznej.
dowiedz się więcej

Zarządzanie i ochrona dziedzictwa

Konferencja
Jednym z obszarów pracy Instytutu Kultury Willa Decjusza jest ochrona zabytków i szeroko rozumianych dóbr kultury. W tym obszarze realizowane są konferencji oraz cykliczne spotkania eksperckie, mające na celu wypracowanie nowych rozwiązań i poszerzenie zasobu wiedzy.
dowiedz się więcej

FESTIWAL WIELOKULTUROWY 2019

Festiwal Wielokulturowy Kraków Miejsce Spotkań jest ośmiodniowym wydarzeniem odbywającym się na terenie miasta i realizowanym przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, krakowskimi uczelniami i NGO działającymi na rzecz cudzoziemców, sektorem biznesu oraz szkołami, instytucjami miejskimi, a także społecznością lokalną.
dowiedz się więcej

Villa Artis

Villa Artis to cykl koncertów, wystaw, występów plenerowych, spektakli tanecznych i teatralnych. VILLA ARTIS to wydarzenia dla mieszkańców Krakowa. Ich celem jest stworzenie krakowianom warunków do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie im poznania Willi Decjusza w nowatorskiej i niestandardowej formule. W ramach cyklu organizowane są także spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich i artystycznych oraz z osobami, które przyczyniły się do znaczącego rozwoju kultury Krakowa.
dowiedz się więcej

RENESANS. LUBIĘ TO!

Renesans. Lubię to! to cykl wydarzeń promujących i upowszechniających zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza - obiekt o unikatowym charakterze, ważny dla historii miasta i związany z kulturą XVI wieku. W ramach cyklu planowane są wydarzenia podczas których możliwe jest zwiedzanie zabytkowych budynków należących do zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. Renesans. Lubię to! skierowany jest do mieszkańców Krakowa, w tym lokalnej społeczności oraz do polskich i międzynarodowych turystów odwiedzających nasze miasto.
dowiedz się więcej

DZIEDZICTWO. Interpretacja / Współpraca / Transfer praktyk

DZIEDZICTWO to cykl poświęcony promowaniu, upowszechnianiu, rozwijaniu i zachowywaniu dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej. W jego ramach planowane są prezentacje materiałów dokumentalnych, ekspozycje obiektów oraz seminaria i warsztaty. Cykl DZIEDZICTWO to platforma współpracy Instytutu Kultury Willa Decjusza z miastem Kraków w obszarze różnorodnych inicjatyw o charakterze międzynarodowym.
dowiedz się więcej

INNOWACJE

INNOWACJE to cykl wydarzeń i inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku. Program INNOWACJE ma na celu wypracowanie unikatowych narzędzi pozwalających na czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa kulturowego. Celem nadrzędnym INNOWACJI jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty kulturalnej, jak również opracowanie unikatowej metody opowiadania o obiektach zabytkowych, która z powodzeniem będzie mogła być wykorzystywana przez inne muzea lub obiekty zabytkowe.
dowiedz się więcej

PAMIĘĆ

Program PAMIĘĆ to cykl spotkań, seminariów i warsztatów poświęcony międzynarodowej popularyzacji dorobku naukowego wybitnych polskich badaczy, działaczy oraz twórców, dotyczącego problematyki dziedzictwa historycznego związanego z Krakowem. Program PAMIĘĆ skierowany jest do każdego, kto chce poznać wybitne opracowania i dzieła o charakterze historycznym oraz ich współczesną interpretację. PAMIĘĆ to także upamiętnienie najważniejszych rocznic historycznych, mających znaczenie dla kultury polskiej i europejskiej.
dowiedz się więcej
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej