pl
A A A

Cykle wydarzeń

Zarządzanie i ochrona dziedzictwa

Konferencja
Jednym z obszarów pracy Instytutu Kultury Willa Decjusza jest ochrona zabytków i szeroko rozumianych dóbr kultury. W tym obszarze realizowane są konferencji oraz cykliczne spotkania eksperckie, mające na celu wypracowanie nowych rozwiązań i poszerzenie zasobu wiedzy.
dowiedz się więcej

FESTIWAL WIELOKULTUROWY 2019

Festiwal Wielokulturowy Kraków Miejsce Spotkań jest ośmiodniowym wydarzeniem odbywającym się na terenie miasta i realizowanym przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, krakowskimi uczelniami i NGO działającymi na rzecz cudzoziemców, sektorem biznesu oraz szkołami, instytucjami miejskimi, a także społecznością lokalną.
dowiedz się więcej

Villa Artis

Villa Artis to cykl koncertów, wystaw, występów plenerowych, spektakli tanecznych i teatralnych. VILLA ARTIS to wydarzenia dla mieszkańców Krakowa. Ich celem jest stworzenie krakowianom warunków do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie im poznania Willi Decjusza w nowatorskiej i niestandardowej formule. W ramach cyklu organizowane są także spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich i artystycznych oraz z osobami, które przyczyniły się do znaczącego rozwoju kultury Krakowa.
dowiedz się więcej

RENESANS. LUBIĘ TO!

Renesans. Lubię to! to cykl wydarzeń promujących i upowszechniających zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza - obiekt o unikatowym charakterze, ważny dla historii miasta i związany z kulturą XVI wieku. W ramach cyklu planowane są wydarzenia podczas których możliwe jest zwiedzanie zabytkowych budynków należących do zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. Renesans. Lubię to! skierowany jest do mieszkańców Krakowa, w tym lokalnej społeczności oraz do polskich i międzynarodowych turystów odwiedzających nasze miasto.
dowiedz się więcej

DZIEDZICTWO. Interpretacja / Współpraca / Transfer praktyk

DZIEDZICTWO to cykl poświęcony promowaniu, upowszechnianiu, rozwijaniu i zachowywaniu dziedzictwa kulturowego i sztuki współczesnej. W jego ramach planowane są prezentacje materiałów dokumentalnych, ekspozycje obiektów oraz seminaria i warsztaty. Cykl DZIEDZICTWO to platforma współpracy Instytutu Kultury Willa Decjusza z miastem Kraków w obszarze różnorodnych inicjatyw o charakterze międzynarodowym.
dowiedz się więcej

INNOWACJE

INNOWACJE to cykl wydarzeń i inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku. Program INNOWACJE ma na celu wypracowanie unikatowych narzędzi pozwalających na czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa kulturowego. Celem nadrzędnym INNOWACJI jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty kulturalnej, jak również opracowanie unikatowej metody opowiadania o obiektach zabytkowych, która z powodzeniem będzie mogła być wykorzystywana przez inne muzea lub obiekty zabytkowe.
dowiedz się więcej

PAMIĘĆ

Program PAMIĘĆ to cykl spotkań, seminariów i warsztatów poświęcony międzynarodowej popularyzacji dorobku naukowego wybitnych polskich badaczy, działaczy oraz twórców, dotyczącego problematyki dziedzictwa historycznego związanego z Krakowem. Program PAMIĘĆ skierowany jest do każdego, kto chce poznać wybitne opracowania i dzieła o charakterze historycznym oraz ich współczesną interpretację. PAMIĘĆ to także upamiętnienie najważniejszych rocznic historycznych, mających znaczenie dla kultury polskiej i europejskiej.
dowiedz się więcej

CENTRUM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH

Program Centrum Rezydencji Artystycznych skierowany jest do pisarzy, poetów, eseistów, krytyków, tłumaczy literatury, dziennikarzy i menedżerów literatury z Miast Literatury należących do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO oraz prześladowanych pisarzy i artystów w ramach programu ICORN. Program oferuje uczestnikom stypendia, rezydencje literackie oraz pobyty stypendialne. Celem programu jest wspieranie twórczości i mobilności autorów oraz tworzenie platformy wymiany kontaktów i doświadczeń. Uczestnicy programu wybierani są przez krajowe i międzynarodowe komisje rekrutacyjne na podstawie indywidualnych aplikacji.
dowiedz się więcej

EDUKACJA DLA DZIEDZICTWA

EDUKACJA DLA DZIEDZICTWA to międzynarodowy program dla studentów i młodych profesjonalistów, którzy są zainteresowani pracą w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy rozwijają swoją wiedzę na temat najnowszych nurtów i sposobów reinterpretacji dziedzictwa, wykorzystania go na rzecz społeczności lokalnych oraz sposobów prowadzenia dyplomacji kulturalnej. Program obejmuje wizyty studyjne, pracę w grupach, warsztaty design thinking oraz sesje mentoringowe. Format szkolenia opiera się na schemacie peer to peer.
dowiedz się więcej
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej