pl
A A A

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Willa Decjusza to inicjatywa, dzięki której, ukryty w parkowej zieleni renesansowy pałacyk ponownie zachwyca swoim stylem oraz stanowi niepowtarzalne miejsce spotkań, współpracy ludzi nauki i twórców kultury
Stowarzyszenie zawiązane zostało w 1995 roku. Dzięki wysiłkowi, pasji i determinacji członków Stowarzyszenia zniszczona i pozbawiona opieki Willa Decjusza została przywrócona do swojej świetności po latach prac konserwatorskich prowadzonych i finansowanych z różnorodnych źródeł, w tym szczególnie z budżetu Miasta Krakowa. Ideą twórców Stowarzyszenia było stworzenie w krakowskiej Willi Decjusza miejsca spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, gdzie panować będzie swoboda wymiany myśli, promująca pluralizm poglądów i opinii oraz tolerancję w życiu publicznym.

Cel jaki przyświeca Stowarzyszeniu to otwarcie na interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, ochronę dziedzictwa kulturowego, problematykę mniejszości narodowych i kształtowanie postaw tolerancji.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej