A A A

Platforma Dialogu Międzykulturowego

Międzynarodowa popularyzacja dorobku naukowego, dokumentacyjnego oraz twórczego, jaki pozostawili po sobie wybitni polscy badacze, działacze oraz twórcy, jak również upamiętnienie najważniejszych rocznic historycznych, mających znaczenie dla polskiej i europejskiej kultury. Realizacja programów dla Krakowian, studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy zainteresowani są pracą w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym. Działania obejmują, między innymi, szkolenia i zajęcia edukacyjne dla kadry menedżerów kultury z krajów europejskich oraz poszerzenie współpracy transgranicznej i pogłębienie dialogu międzykulturowego.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej