Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Platforma Dialogu Międzykulturowego

Do głównych zadań Biura PDM należy międzynarodowa popularyzacja dorobku naukowego, dokumentacyjnego oraz twórczego, jaki pozostawili po sobie wybitni polscy badacze, działacze oraz twórcy, jak również upamiętnienie najważniejszych rocznic historycznych, mających znaczenie dla polskiej i europejskiej kultury. Kolejne to realizacja programów dla Krakowian, studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy zainteresowani są pracą w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym. Działania obejmują, między innymi, szkolenia i zajęcia edukacyjne dla kadry menedżerów kultury z krajów europejskich oraz poszerzenie współpracy transgranicznej i pogłębienie dialogu międzykulturowego.

Współpraca międzynarodowa
Instytut Kultury Willa Decjusza jest zrzeszony w następujących sieciach międzynarodowych: Programie Rezydencjalnym Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (International Cities of Refuge Network ICORN) i sieci Europa Nostra.
https://willadecjusza.pl/wspolpraca-miedzynarodowa

PROGRAMY

Ochrona dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny - Studia podyplomowe

Dwuletni projekt, którego celem jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych. Mając na uwadze, iż zachowanie dziedzictwa kulturowego ma znaczenie dla wszystkich narodów świata, rzeczą niezwykle ważną jest, aby temu wspólnemu dziedzictwu zapewnić skuteczną ochronę, zwłaszcza w rzeczywistości nieprzewidywalnej i dynamicznej.

„Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.” – to program realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, finansowany ze środków EOG w ramach Programu Edukacja.

W projekt zaangażowani są eksperci z bogatym doświadczeniem międzynarodowym w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych. Dzięki współpracy w ramach projektu, utworzony został interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem jest szczegółowe opracowanie programu studiów podyplomowych, programu kursów w zakresie ochrony dóbr kultury oraz pakietu materiałów naukowych. Podczas trwania programu edukacyjnego przeprowadzone są warsztaty oraz spotkania projektowe. Wydarzeniem towarzyszącym będzie otwarta sesja podsumowująca całość projektu.

Zarządzanie i ochrona dziedzictwa
Jednym z obszarów pracy Instytutu Kultury Willa Decjusza jest ochrona zabytków i szeroko rozumianych dóbr kultury. W tym obszarze realizowane są konferencji oraz cykliczne spotkania eksperckie, mające na celu wypracowanie nowych rozwiązań i poszerzenie zasobu wiedzy.
W trakcie pierwszej konferencji pt.: "Ochrona zabytków w przestrzeni lokalnej", która została zorganizowana przez Instytut Kultury Willa Decjusza 17 czerwca 2019 roku powstała Rezolucja Krakowska.
Więcej o Rezolucji:
https://willadecjusza.pl/cykl-wydarzen/ochrona-zabytkow


Laboratorium Dziedzictwa/ Heritage Lab
Międzynarodowy program edukacyjny z zakresu zarządzania dziedzictwem, którego celem jest dyskusja, analiza i refleksja nad nowoczesnymi narzędziami ochrony dziedzictwa kulturowego Europy, z naciskiem na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, a także edukacja, wymiana wiedzy i dobrych praktykprzez międzynarodowe groni ekspertów.

2020:
https://willadecjusza.pl/wydarzenie/villa-decius-visegrad-heritage-lab
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/villa-decius-visegrad-heritage-lab

2021:
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/heritage-lab-w-willi-decjusza
https://willadecjusza.pl/wydarzenie/heritage-lab-w-willi-decjusza


Festiwal Wielokulturowy Nowi Krakowianie
Festiwal Wielokulturowy to inicjatywa, która łączy ludzi różnych narodowości, kultur i religii, mieszkających w Krakowie. Wydarzenie odbywając się na terenie miasta i realizowane przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, krakowskimi uczelniami i NGO działającymi na rzecz cudzoziemców, sektorem biznesu oraz szkołami, instytucjami miejskimi, a także społecznością lokalną.

Edycja 2020
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/festiwal-wielokulturowy

Edycja 2021:
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/festiwal-wielokulturowy-1Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej