pl
A A A

Platforma Dialogu Międzykulturowego

Do głównych zadań Biura PDM należy międzynarodowa popularyzacja dorobku naukowego, dokumentacyjnego oraz twórczego, jaki pozostawili po sobie wybitni polscy badacze, działacze oraz twórcy, jak również upamiętnienie najważniejszych rocznic historycznych, mających znaczenie dla polskiej i europejskiej kultury. Kolejne to realizacja programów dla Krakowian, studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy zainteresowani są pracą w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym. Działania obejmują, między innymi, szkolenia i zajęcia edukacyjne dla kadry menedżerów kultury z krajów europejskich oraz poszerzenie współpracy transgranicznej i pogłębienie dialogu międzykulturowego.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej