pl
A A A

Dla zwiedzających

Zapraszamy do zwiedzania Willi Decjusza.
Fotografia. Hol główny Willi Decjusza. Czarno-biała posadzka w szachownicę i sklepienia łukowe.
Willa Decjusza, wzniesiona w 1535 roku pod Krakowem na Woli Justowskiej jest jednym z najpiękniejszych i najpełniejszych przykładów renesansowej rezydencji podmiejskiej. Od XVI do XIX wieku była domem, w którym mieszkały znamienite rodziny, takie jak: Decjuszowie, którzy byli pierwszymi właścicielami, a następnie m.in. Lubomirscy, Sanguszkowie, hrabiostwo Kuczkowscy czy księstwo Czartoryscy. Wystawa obrazów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz mebli z Muzeum Narodowego w Krakowie we wnętrzach Willi Decjusza jest namiastką wspaniałego wyposażenia, jakie z pewnością zamawiali do swojej posiadłości jej dawni właściciele.

W styczniu wystawy w Willi Decjusza są udostępniane dla zwiedzających w następujących terminach:
we wtorki od 10.00 do 18.00,
środy i czwartki od 10.00 do 16.00
oraz w niedziele od 11.00 do 18.00

Ostatnie wejście odbywa się najpóźniej 45 minut przed zamknięciem.

Cennik biletów:
1)           Bilet normalny - 10 zł
2)           Bilet ulgowy - 8 zł
3)           Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + min. 2 dzieci do wieku 16 lat lub 1 osoba dorosła + min. 3 dzieci do 16 roku życia) - 25 zł

Bilety do nabycia w Willi Decjusza (płatność gotówką).

Dni i godziny zwiedzania Wystawy w Willi Decjusza mogą ulec zmianie. Zmiany terminów zwiedzania będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej IKWD, www.willadecjusza.pl

Zachęcamy także do wirtualnych spacerów po Willi Decjusza:
https://willadecjusza.pl/wirtualny%20spacer/index.htm

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwiedzania Wystawy w Willi Decjusza oraz Regulaminem uczestniczenia w zwiedzaniu w Instytucie Kultury Willa Decjusza  w związku z wystąpieniem stanu epidemii Sars-Cov-2 w Polsce.

Limity zwiedzających oraz przepisy wynikające ze stanu epidemii SARS-COV-2

1. Zwiedzanie Wystawy w Willi Decjusza możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne.

2. Jednorazowo w każdym z pomieszczeń głównych Wystawy może znajdować się jednocześnie do 4 osób zwiedzających, a w pomieszczeniach do nich przyległych do 1 osób z równoczesnym zachowaniem limitu zwiedzających na terenie całego budynku do 25 osób. Pracownicy IKWD upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Wystawy w Willi Decjusza  w przypadku, gdy liczba osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji przekracza w/w limit.

3. Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych wynikających ze stanu epidemii SARS-COV-2, w szczególności:
a) przed wejściem na teren budynków zespołu pałacowo-parkowego zdezynfekować ręce lub rękawiczki - w przypadku korzystania z własnych rękawiczek;
b) zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem);
c) przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta przy pomocy maseczki;
d) unikać gromadzenia się w grupach;
e) przestrzegać obowiązujących w obiekcie instrukcji sanitarnych oraz wytycznych dotyczących liczby osób jednorazowo korzystających ze wspólnych pomieszczeń;
f) bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników IKWD obsługujących zwiedzanie,

6. W zwiedzaniu Wystawy w Willi Decjusza nie mogą uczestniczyć osoby które:
a) mają objawy choroby: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, utrata smaku i węchu;
b) przebywają na kwarantannie, izolacji lub są pod nadzorem epidemiologicznym;
Godziny pracy Instytutu Kultury Willa Decjusza: 8.00. -16.00.

Na terenie zespołu parkowo-pałacowego Willi Decjusza znajdują się dwa parkingi.
Parking dolny:
20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (możliwość zaparkowania autokaru)
Parking górny:
10 miejsc parkingowych

Willa Decjusza
to najpiękniejszy w Polsce, renesansowy, otoczony zielenią zespół pałacowo-parkowy. Do zabytkowego kompleksu należą również dwie oficyny. Wiosną 1998 roku, po gruntownej rewaloryzacji, otwarto oficynę Willi, nazwaną na cześć jednego z przyjaciół Justusa Decjusza – Domem Łaskiego. Druga oficyna, o przyciągającej oko ciekawej bryle architektonicznej, to wybudowany w 2000 roku ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Miasta Krakowa – Dom Erazma. W Parku Decjusza znajduje się autorska galeria rzeźby prof. Bronisława Chromego, twórcy wielu rzeźb i monumentalnych pomników jak choćby Smoka Wawelskiego czy Lotników Polskich w Krakowie.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej