pl
A A A

Dziedzictwo Kulturowe Europy

Głównym celem biura Dziedzictwa Kulturowego Europy jest promocja zabytkowej Willi Decjusza - obiektu o unikatowym charakterze, ważnym dla historii miasta i związanym z kulturą renesansu. Podejmowane działania skierowane są do mieszkańców Krakowa oraz polskich i międzynarodowych turystów odwiedzających miasto. W ramach biura realizowane są programy mające na celu upowszechnianie, rozwój i zachowywanie dziedzictwa kulturowego oraz sztuki współczesnej w kontekście międzynarodowego obiegu kultury, jak również działania pozwalających na interpretację dziedzictwa w różnych kontekstach.
Biuro w ramach cyklu Villa Artis we współpracy z wybitnymi twórcami krakowskimi o międzynarodowej renomie, a także artystami z innych krajów mieszkających i rozwijających swoją działalność w naszym mieście, organizuje cykle koncertów, wystaw, występów plenerowych, spektakli tanecznych i teatralnych. W ramach programu „Reinterpretacja Dziedzictwa” proponuje interaktywne spotkania ze sztuką w formie wykładów online, poświęconych wybranym tematom z obszaru dziedzictwa kulturowego. Co roku Biuro DKE koordynuje Art Piknik w Willi Decjusza ­ - cykl kilkudniowych spotkań z kulturą i sztuką wybranego kraju przy udziale danej mniejszości mieszkającej w Krakowie, którego celem jest celu prezentacja i przybliżenie krakowianom różnorodności kulturowej mieszkańców miasta.

PROGRAMY

Villa Artis | Villa Artis Online

Villa Artis to cykl koncertów, wystaw, występów plenerowych, spektakli tanecznych i teatralnych. VILLA ARTIS to wydarzenia dla mieszkańców Krakowa. Ich celem jest stworzenie krakowianom warunków do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie im poznania Willi Decjusza w nowatorskiej i niestandardowej formule. W ramach cyklu organizowane są także spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich i artystycznych oraz z osobami, które przyczyniły się do znaczącego rozwoju kultury Krakowa. 

Cykl przybrał także swoją wirtualną formę i jako Villa Artis Online popularyzuje dziedzictwo sztuki europejskiej i polskiej w wirtualnej przestrzeni. Przedstawia sylwetki wybitnych krakowskich twórców o międzynarodowej renomie, a także artystów z innych krajów mieszkających i rozwijających swoją działalność w naszym mieście. Prezentuje wydarzenia artystyczne otoczone historią i walorami zabytkowej Willi Decjusza, dając równocześnie wykonawcom możliwość osobistych wypowiedzi, a odbiorcom przybliża wiedzę na temat różnych obszarów kultury.

Więcej:
https://willadecjusza.pl/villa-artis-online

Reinterpretacja Dziedzictwa - interaktywne spotkania ze sztuką
Spotkania w formie wykładów online poświęconych wybranym tematom z obszaru dziedzictwa kulturowego.
Punktem wyjścia do rozważań będzie historia zespołu pałacowego Willi Decjusza i jego dawnych właścicieli, jak np.: zamiłowanie księżnej Marceliny Czartoryskiej do sztuki. W podejmowanych zagadnieniach będą przewijać się zarówno odwołania do współczesnych artystów i twórców, jak i do historycznych inspiracji. Uczestnicy spotkań wspólnie z prowadzącymi będą poszukiwać wartości płynących z różnorodności kulturowej oraz łączenia różnych dziedzin sztuki i nauki.

Wszystkie spotkania transmitowane są na naszym profilu FB:
https://www.facebook.com/Decjusz

Renesans. Lubię to!

Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza - obiekt o unikatowym charakterze, ważny dla historii miasta i związany z kulturą XVI wieku. W ramach cyklu planowane są wydarzenia podczas których możliwe jest zwiedzanie zabytkowych budynków należących do zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. Renesans. Lubię to! skierowany jest do mieszkańców Krakowa, w tym lokalnej społeczności oraz do polskich i międzynarodowych turystów odwiedzających nasze miasto.

Zwiedzanie Willi Decjusza:

Aktualny harmonogram otwarcia Willi dla zwiedzających:
https://willadecjusza.pl/dla-zwiedzajacych

Willę Decjusza oraz prezentowane w niej wystawy można zwiedzać także wirtualnie:
https://willadecjusza.pl/wirtualny%20spacer/index.htm

W ramach cyklu Renesans. Lubię to! organizujemy dla dzieci oraz grup szkolnych grę edukacyjną "Tajemnica Josta" w formie spaceru detektywistycznego, inspirowaną historią Willi Decjusza.
Więcej o spacerze: http://willadecjusza.pl/edukacja/dla-dzieci

Art Piknik w Willi Decjusza
Cykl kilkudniowych spotkań z kulturą i sztuką wybranego kraju przy udziale danej mniejszości mieszkającej w Krakowie. Wydarzenie ma na celu prezentację i przybliżenie krakowianom różnorodności kulturowej mieszkańców miasta, która jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Sprowadzając się tutaj z innych stron świata nowi mieszkańcy zaszczepiają elementy własnych kultur, wzbogacając tym samym lokalne relacje społeczne. Wiele zawdzięczamy obcokrajowcom, którzy zdecydowali się tu osiąść, aby tworzyć, pracować czy nauczać. Z roku na rok liczba obcokrajowców mieszających i pracujących w Krakowie zwiększa się, przyczyniając się do wzbogacenia jego oferty kulturalnej. Kluczem do wykorzystania możliwości jakie daje potencjał obecności cudzoziemców stanowi wzajemna i twórcza współpraca rozumiana jako integracja mieszkańców, środowisk twórczych i grup miejskich oraz budowanie wspólnej tożsamości.

Edycja 2020:

Art Piknik w Willi Decjusza w 2020 poświęcony był prezentacji kultury ukraińskiej.
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/art-piknik

Edycja 2021:
Art Piknik w 2021 poświęcony był prezentacji kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej:
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/art-piknik-dni-wyszehradzkie

Innowacje
Cykl wydarzeń i inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku. Program INNOWACJE ma na celu wypracowanie unikatowych narzędzi pozwalających na czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa kulturowego. Celem nadrzędnym INNOWACJI jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty kulturalnej, jak również opracowanie unikatowej metody opowiadania o obiektach zabytkowych, która z powodzeniem będzie mogła być wykorzystywana przez inne muzea lub obiekty zabytkowe.

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej