Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Dziedzictwo Kulturowe Europy

Głównym celem biura Dziedzictwa Kulturowego Europy jest promocja zabytkowej Willi Decjusza - obiektu o unikatowym charakterze, ważnym dla historii miasta i związanym z kulturą renesansu. Podejmowane działania skierowane są do mieszkańców Krakowa oraz polskich i międzynarodowych turystów odwiedzających miasto. W ramach biura realizowane są programy mające na celu upowszechnianie, rozwój i zachowywanie dziedzictwa kulturowego oraz sztuki współczesnej w kontekście międzynarodowego obiegu kultury, jak również działania pozwalających na interpretację dziedzictwa w różnych kontekstach.
Biuro w ramach cyklu Villa Artis we współpracy z wybitnymi twórcami krakowskimi o międzynarodowej renomie, a także artystami z innych krajów mieszkających i rozwijających swoją działalność w naszym mieście, organizuje cykle koncertów, wystaw, występów plenerowych, spektakli tanecznych i teatralnych. W ramach programu „Reinterpretacja Dziedzictwa” proponuje interaktywne spotkania ze sztuką w formie wykładów online, poświęconych wybranym tematom z obszaru dziedzictwa kulturowego. Co roku Biuro DKE koordynuje Art Piknik w Willi Decjusza ­ - cykl kilkudniowych spotkań z kulturą i sztuką wybranego kraju przy udziale danej mniejszości mieszkającej w Krakowie, którego celem jest celu prezentacja i przybliżenie krakowianom różnorodności kulturowej mieszkańców miasta.

PROGRAMY

Villa Artis | Villa Artis Online

Villa Artis to cykl koncertów, wystaw, występów plenerowych, spektakli tanecznych i teatralnych. VILLA ARTIS to wydarzenia dla mieszkańców Krakowa. Ich celem jest stworzenie krakowianom warunków do aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie im poznania Willi Decjusza w nowatorskiej i niestandardowej formule. W ramach cyklu organizowane są także spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich i artystycznych oraz z osobami, które przyczyniły się do znaczącego rozwoju kultury Krakowa. 

Cykl przybrał także swoją wirtualną formę i jako Villa Artis Online popularyzuje dziedzictwo sztuki europejskiej i polskiej w wirtualnej przestrzeni. Przedstawia sylwetki wybitnych krakowskich twórców o międzynarodowej renomie, a także artystów z innych krajów mieszkających i rozwijających swoją działalność w naszym mieście. Prezentuje wydarzenia artystyczne otoczone historią i walorami zabytkowej Willi Decjusza, dając równocześnie wykonawcom możliwość osobistych wypowiedzi, a odbiorcom przybliża wiedzę na temat różnych obszarów kultury.

Więcej:
https://willadecjusza.pl/villa-artis-online

Reinterpretacja Dziedzictwa - interaktywne spotkania ze sztuką
Spotkania w formie wykładów online poświęconych wybranym tematom z obszaru dziedzictwa kulturowego.
Punktem wyjścia do rozważań będzie historia zespołu pałacowego Willi Decjusza i jego dawnych właścicieli, jak np.: zamiłowanie księżnej Marceliny Czartoryskiej do sztuki. W podejmowanych zagadnieniach będą przewijać się zarówno odwołania do współczesnych artystów i twórców, jak i do historycznych inspiracji. Uczestnicy spotkań wspólnie z prowadzącymi będą poszukiwać wartości płynących z różnorodności kulturowej oraz łączenia różnych dziedzin sztuki i nauki.

Spotkania online dostępne są w linku poniżej:
https://willadecjusza.pl/reinterpretacja-dziedzictwa


Renesans. Lubię to!

Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających zespół pałacowo-parkowy Willa Decjusza - obiekt o unikatowym charakterze, ważny dla historii miasta i związany z kulturą XVI wieku. W ramach cyklu planowane są wydarzenia podczas których możliwe jest zwiedzanie zabytkowych budynków należących do zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza. Renesans. Lubię to! skierowany jest do mieszkańców Krakowa, w tym lokalnej społeczności oraz do polskich i międzynarodowych turystów odwiedzających nasze miasto.

Zwiedzanie Willi Decjusza:

Aktualny harmonogram otwarcia Willi dla zwiedzających:
https://willadecjusza.pl/dla-zwiedzajacych

Willę Decjusza oraz prezentowane w niej wystawy można zwiedzać także wirtualnie:
https://willadecjusza.pl/wirtualny%20spacer/index.htm

W ramach cyklu Renesans. Lubię to! organizujemy dla dzieci oraz grup szkolnych grę edukacyjną "Tajemnica Josta" w formie spaceru detektywistycznego, inspirowaną historią Willi Decjusza.
Więcej o spacerze: http://willadecjusza.pl/edukacja/dla-dzieci

Art Piknik w Willi Decjusza
Cykl kilkudniowych spotkań z kulturą i sztuką wybranego kraju przy udziale danej mniejszości mieszkającej w Krakowie. Wydarzenie ma na celu prezentację i przybliżenie krakowianom różnorodności kulturowej mieszkańców miasta, która jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Sprowadzając się tutaj z innych stron świata nowi mieszkańcy zaszczepiają elementy własnych kultur, wzbogacając tym samym lokalne relacje społeczne. Wiele zawdzięczamy obcokrajowcom, którzy zdecydowali się tu osiąść, aby tworzyć, pracować czy nauczać. Z roku na rok liczba obcokrajowców mieszających i pracujących w Krakowie zwiększa się, przyczyniając się do wzbogacenia jego oferty kulturalnej. Kluczem do wykorzystania możliwości jakie daje potencjał obecności cudzoziemców stanowi wzajemna i twórcza współpraca rozumiana jako integracja mieszkańców, środowisk twórczych i grup miejskich oraz budowanie wspólnej tożsamości.

Edycja 2020:

Art Piknik w Willi Decjusza w 2020 poświęcony był prezentacji kultury ukraińskiej.
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/art-piknik

Edycja 2021:
Art Piknik w 2021 poświęcony był prezentacji kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej:
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/art-piknik-dni-wyszehradzkie

Innowacje
Cykl wydarzeń i inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku. Program INNOWACJE ma na celu wypracowanie unikatowych narzędzi pozwalających na czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa kulturowego. Celem nadrzędnym INNOWACJI jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty kulturalnej, jak również opracowanie unikatowej metody opowiadania o obiektach zabytkowych, która z powodzeniem będzie mogła być wykorzystywana przez inne muzea lub obiekty zabytkowe.

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej