Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Współpraca międzynarodowa

Instytut Kultury Willa Decjusza jest zrzeszony w następujących sieciach międzynarodowych: Programie Rezydencjalnym Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (International Cities of Refuge Network ICORN) i sieci Europa Nostra.

Sieć Europa Nostra

Działająca od 1963 roku Europa Nostra to ogólnoeuropejska federacja organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Organizacja wspierana jest przez wiele organów publicznych, osoby prywatne i firmy. Obejmuje 42 kraje w Europie i 5 krajów poza kontynentem.

W tym 2020 roku Instytut Kultury Willa Decjusza dołączył do prestiżowego grona organizacji działających w ramach sieci Europa Nostra. Misją, jaką kieruje się Europa Nostra, jest umieszczenie kultury i dziedzictwa kulturowego w centrum europejskiej działalności. Idea ta przyświeca IKWD od początku jego działalności.

  • Podsumowanie działalności IKWD w ramach sieci Europa Nostra w 2020:
19.10.2020: Udział dyrektora IKWD w walnym zgromadzeniu członków sieci EN w formie online.

Od czerwca 2020 – do końca roku 2020: bieżące działania komunikacyjne dotyczące promocji dzielności i programów EN na stronie internetowej  oraz mediach społecznościowych IKWD.

https://www.europanostra.org/

Program Rezydencjalny Międzynarodowej Sieć Miast Schronienia ICORN

Program Rezydencjalny Międzynarodowej Sieć Miast Schronienia (International Cities of Refuge Network ICORN) ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa artystom, którzy z powodu prześladowań nie mogą swobodnie żyć i tworzyć we własnej ojczyźnie. W ciągu 15 lat działalności Sieci udało się znaleźć miejsce tymczasowego schronienia dla kilkuset pisarzy, intelektualistów, bloggerów, artystów oraz działaczy na rzecz praw człowieka.
Kraków dołączył do sieci ICORN w 2011 r. jako pierwsze miasto Europy Środkowej i od tego czasu pełni funkcję jednego z ponad 70 Miast Schronienia. Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z przedstawicielami miasta oferuje prześladowanym twórcom dwuletni pobyt i wsparcie stypendialne, połączone z różnorodnymi działaniami na rzecz zaangażowania artystów w lokalne życie literackie i promocji ich twórczości w Polsce.


  • Podsumowanie działalności IKWD w ramach sieci ICORN w 2020:
Luty 2020: działania zmierzające do przedłużenie pobytu w Krakowie stypendystki ICORN Kholoud Charaf

Maj-Lipiec 2020: udział w spotkaniu online koordynatorów wszystkich miast należących do Sieci ICORN (przedstawienie aktualnej sytuacji w miastach, dyskusja nad wyzwaniami związanymi z pandemią); udział w corocznym walnym zgromadzeniu Sieci (w formie online); spotkanie online zespołu IKWD z Elisabeth Dyvik Dyrektor Programową ICORN w sprawie ewaluacji pobytu Kholoud Charaf oraz rozpoczęcia procedury wyboru nowego stypendysty,

Od sierpnia 2020: przeprowadzenie procedury wyboru kolejnego stypendysty ICORN,

Wrzesień 2020: udział zespołu IKWD w dwóch sesjach szkoleniowych online, dotyczących organizacji rezydencji ICORN, wyzwań i problemów stojących przed instytucjami realizującymi program,

Październik 2020: nawiązanie kontaktu z nową rezydentką oraz praca nad organizacją jej przyjazdu do Polski,

Listopad – Grudzień 2020: udział w trzech sesjach szkoleniowych online na temat opieki nad rezydentami ICORN,


Więcej o programie i udziale IKWD w sieci ICORN oraz stypendystach:
https://willadecjusza.pl/program-rezydencjalny-miedzynarodowej-sieci-miast-schronienia-icorn

O sieci ICORN:
https://www.icorn.org/
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej