Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Ochrona dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny - Studia podyplomowe

Dwuletni projekt, którego celem jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych. Mając na uwadze, iż zachowanie dziedzictwa kulturowego ma znaczenie dla wszystkich narodów świata, rzeczą niezwykle ważną jest, aby temu wspólnemu dziedzictwu zapewnić skuteczną ochronę, zwłaszcza w rzeczywistości nieprzewidywalnej i dynamicznej.

Powstają studia podyplomowe

„Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.”– to program realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, finansowany ze środków EOG w ramach Programu Edukacja.


W projekt zaangażowani zostaną eksperci z bogatym doświadczeniem międzynarodowym w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych. Dzięki współpracy w ramach projektu, utworzony zostanie interdyscyplinarny zespół, którego zadaniem będzie szczegółowe opracowanie programu studiów podyplomowych, programu kursów w zakresie ochrony dóbr kultury oraz pakietu materiałów naukowych. Podczas trwania programu edukacyjnego przeprowadzone zostaną warsztaty oraz spotkania projektowe. Wydarzeniem towarzyszącym będzie otwarta sesja podsumowująca całość projektu.
Zdjecie ze spotkania eksperckiego w temacie "Ochrona podwodnego dziedzictwa" sierpień 2020.

Finansowanie projektu

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Operatorem programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Więcej informacji na stronach Operatora i Programu:

WWW.frse.org.pl

https://education.org.pl

Zapraszamy na profil projektu: https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej