Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Podwodne dziedzictwo - spotkanie przy kawie!

Także pod wodą można odnaleźć bezcenne dziedzictwo kultury. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy 20 listopada o godz. 12.00 o ratyfikowanej pod koniec października Konwencji nt. Ochrony podwodnego dziedzictwa.

Skarby ukryte w morzach, rzekach i jeziorach

Szybko dokonujący się rozwój współczesnej cywilizacji, w tym techniki oraz technologii umożliwił łatwiejszą oraz swobodniejszą eksplorację podwodnego świata. Zmiany te sprzyjają także szerokiej dostępności i upowszechnieniu nurkowania, podwodnej fotografii, powstawaniu baz i ośrodków nurkowych, a przez to poznawaniu mórz i oceanów.


Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób poszukujących skarbów oraz zatopionych wraków. Podwodne dziedzictwo w ostatnich dekadach stając się celem wielu ekscytujących wypraw, niestety staje się też ofiarą rabunków oraz zniszczeń w wyniku wydobycia ropy i gazu ziemnego.


Rybołówstwo, zanieczyszczanie wód, katastrofy oraz prowadzone projekty inwestycyjne, w tym pogłębianie akwenów wodnych, a także niekontrolowana turystyka podwodna uzupełniają katalog zagrożeń podwodnego dziedzictwa kulturowego. W trosce o jego ochronę, społeczność międzynarodowa w roku 2001 ustanowiła Konwencję mającą na celu usankcjonowanie tej ochrony i uregulowanie zasad współpracy wzajemnej państw w tym obszarze.


Z końcem października 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ratyfikującą ten dokument, co stanowi dla nas dobrą okazję do rozmowy.


O wyzwaniach jakie stoją przed Polską w związku z implementacją Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz o samym dziedzictwie podwodnym porozmawiamy z Kmdr dr hab. Dariuszem Bugajskim oraz z dr Robertem Domżałem, dyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Rozmowa będzie transmitowana 20 listopada o godz. 12.00 na oficjalnym kanale projektu:
https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej

oraz na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/703779443905750/
Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 189.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu edukacyjnego jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.


Zapraszamy na stronę projektu na FB
https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej


Więcej informacji na stronach Operatora i Programu:
www.frse.org.pl
https://education.org.pl
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej