Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Przy kawie o dziedzictwie: Siły zbrojne a dziedzictwo kulturowe

Zapraszamy na III spotkanie upowszechniające efekty projektu. 18 lutego (tj. czwartek) eksperci porozmawiają na temat Sił Zbrojnych i ich zobowiązań względem dziedzictwa kulturowego.

Przy kawie o dziedzictwie: Siły zbrojne a dziedzictwo kulturowe

"Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się wprowadzić już w czasie pokoju w regulaminach lub instrukcjach, przeznaczonych do użytku swoich wojsk, postanowienia, które by zapewniły przestrzeganie niniejszej Konwencji, oraz wpoić członkom swoich sił zbrojnych poczucie szacunku dla kultury i dóbr kulturalnych wszystkich narodów" - głosi zapis 7 artykułu Konwencji Haskiej o ochronie zabytków w konfliktach zbrojnych z 1954 roku. Dalej, w drugim paragrafie tego dokumentu, Konwencja zobowiązuje Państwa do tego by: "(...) przygotować lub utworzyć już w czasie pokoju w łonie swoich sił zbrojnych, bądź komórki organizacyjne, bądź zespół osób o specjalnych kwalifikacjach, którego zadaniem będzie czuwanie nad poszanowaniem dóbr kulturalnych i współpraca z władzami cywilnymi, do których należy opieka nad tymi dobrami".

Kierując się powyższymi regulacjami międzynarodowymi oraz zapisami polskiego prawa podczas kolejnego - trzeciego już spotkania upowszechniającego efekty projektu pt. "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny - opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin" - porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami: płk. Krzysztofem Sałacińskim i kmdr por. mgr inż. Jackiem Wajchertem.

● Jaką rolę odgrywają Polskie Siły Zbrojne w implementacji i realizacji tych zobowiązań?
● Jaką rolę odgrywają w ochronie dziedzictwa kulturowego, zarówno w czasie pokoju jak i wojny?
● Jak przygotowywani są żołnierze w kraju i za granicą? (przygotowanie, szkolenie, zadania)
● Czy i jak udział w misjach poza granicami kraju wpłynął na kształtowanie ochrony dziedzictwa kultury w siłach zbrojnych?

O wszystkich tych kwestiach będziemy rozmawiać 18 lutego (tj. czwartek) o godz. 12:00 z zaproszonymi ekspertami. Zapraszamy do śledzenia transmisji online oraz bezpośredniego udział w spotkaniu na platformie Zoom.

Numer spotkania: 928 2798 6623

Hasło: 796049

https://zoom.us/webinar/register/WN_THuVcdiTRh2kvHV7YwcNYg

Strona projektu:
https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej


---

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.105 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu edukacyjnego jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.


Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji na stronie Operatora: 

www.frse.org.pl
https://education.org.pl
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej