Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Warsztaty w Willi Decjusza

Warsztaty stacjonarne w Willi Decjusza - szkolimy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Uprzejmie informujemy o nowym terminie warsztatów - 27.10.2021 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego realizowanych w ramach projektu: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.

Warsztat pt. „Konserwacja ratunkowa w ramach ochrony dóbr kultury w kryzysie” odbędzie się 27 października (środa) o godz. 10:00 w Willi Decjusza.

W ramach warsztatu przedstawione i omówione zostaną zagadnienia związane z konserwacją ratunkową i pracami konserwatorskimi oraz wybrane przykłady obrazujące specyfikę konserwacji ratunkowej. Na uczestników warsztatów będą również czekać ćwiczenia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej oraz ćwiczenia z opracowania programu konserwacji ratunkowej.

Program warsztatów
1. Prezentacja na czym polega zarządzanie ochroną zabytku w kryzysie w aspekcie konserwacji ratunkowej.
2. Prezentacja różnorodnych kazusów konserwacji ratunkowej.
3. Prezentacja metody termowizyjnej detekcji zawilgoceń i tlenia w zabytku.
4. Ćwiczenia z pisania programów konserwacji ratunkowej.
W ramach warsztatów będzie można poznać definicje nowego pojęcia konserwacji ratunkowej, które ukształtowane zostało szczególnie jako pokłosie pandemii, a obejmuje wszechstronne zagrożenia  i kryzysy od ekstremalnych jak wojny czy zamieszki, poprzez katastrofy cywilizacyjne i naturalne, po wandalizm i zaniedbania właścicielskie.

Omówione i zaprezentowane zostaną różnorodne kazusy – konkretne przykłady dotkniętych katastrofami obiektów i podjętych przy nich działań konserwatorskich z ewaluacją skutków.

Gościem warsztatów będzie pan Robert Rojek, którego firma świadczy usługi  w zakresie badań termowizyjnych. Zaprezentuje urządzenie – kamerę termowizyjną opowie o jej zastosowaniach i możliwościach technicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość wypróbowania działania urządzenia.

Na zakończenie rozlosowane zostaną kazusy do których uczestnicy będą samodzielnie lub w parach  (w zależności od ilości uczestników) opracowywać ramowy program konserwacji ratunkowej. Praca będzie przebiegać pod kierunkiem tutora, a na zakończenie przewiduje się omówienie z konstruktywną krytyką powstałych programów na forum grupy. Zachęcamy do zabrania ze sobą laptopa lub tabletu.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach.
Dopuszcza się fotografowanie prezentacji.

Zachęcamy do zapoznania się z biogramem prowadzącej: 
mgr Bożena Boba-Dyga, konserwatorka dzieł sztuki, absolwentka krakowskiej ASP, Stypendystka europejskiego Tempus Programm, DAAD i Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. W dzieciństwie homeschoolerka. Rzeczoznawca w zakresie konserwacji malarstwa i powierzchni architektonicznych, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP oraz Sekcji Konserwacji ZPAP Okręgu Krakowskiego, członkini Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Małopolskim Konserwatorze Zabytków, autorka lub współautorka około 500 programów, badań i realizacji w obiektach zabytkowych na przestrzeni 1992-2021 m.in. Pałac Sztuki w Krakowie, Zamek w Łańcucie, Zamek Górny w Wiśle, Teatr Polski, Katedra i Ratusz w Bielsku-Białej, autorka kilkudziesięciu prezentacji i artykułów naukowych m.in. w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki, Renowacjach i Zabytkach, redaktorka i współautorka albumu pt. Konserwatorzy Dzieł Sztuki przy Pracy, kuratorka wystaw konserwatorskich i artystycznych, założycielka i prezes Fundacji Art Forum, kilkukrotna laureatka Modernizacji Roku, odznaczona m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi. Prócz konserwacji zabytków zajmuje się literaturą i muzyką i intermediami.


Format: warsztaty stacjonarne w Willi Decjusza (28 lipca 1943 17a)

Termin: 27.10.2021 r., godz. 10:00-16:00


Czas trwania warsztatu: 6 h.
Przewidziana przerwa z poczęstunkiem.

Zapisy: https://forms.gle/U4UFWuUQgc9VF8yj8


---

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej