Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Kultura bez barier

Dostosowanie Willi Decjusza do osób ze szczególnymi potrzebami.
fotografia: fragment fasady budynku Willi Decjusza
Instytut Kultury Willa Decjusza wychodząc na przeciw potrzebom osób ze szczególnymi potrzebami oraz mając na celu umożliwienie jak najszerszemu gronu odbiorców korzystania z oferty Willi Decjusza, a także poznania jej historii - od czasów Justusa Decjusza do współczesności - rozpoczął działania zwiększające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

To zadanie będziemy realizować w ramach projektu „Kultura bez barier” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut fur Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier w ramach działania 4.3 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszczególne etapy naszych działań będą służyły przede wszystkim likwidowaniu barier w podróży odbiorcy do Willi Decjusza - miejscu wydarzeń kulturalnych, jak i zastosowaniu  wieloaspektowych narzędzi umożliwiających indywidualne i samodzielne zapoznanie się z przestrzenią zabytkowego obiektu i jego bogatą historią. Pakiet udogodnień będzie służył wzmacnianiu wiedzy i kompetencji kulturowych, a także umożliwi uczestnictwo w kulturze nowym grupom odbiorców.

Program jest również propozycją skierowaną w sposób szczególny do osób z niepełnosprawnością wzroku. Potencjał społeczno-kulturowy renesansowego zespołu będzie punktem wyjścia do realizacji tematycznych cykli warsztatów, które umożliwią osobom z dysfunkcjami wzroku osobistą interpretację przestrzeni zabytkowej oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i własnymi doświadczeniami z innymi odbiorcami.

Od kwietnia 2023 roku publiczność będzie maiła okazję do zapoznania się z unikatową perspektywą opowiadania o historii Willi Decjusza. Czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa kulturowego przyczyni się do rozwoju doświadczeń osób niepełnosprawnych i wzrostu obecności osób zależnych w korzystaniu z oferty kulturalnej, a także zainteresowania dziedzictwem kulturowym w tej grupie społecznej.

Dofinansowanie

grafika z logotypami
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej