Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Rezydencja Sieci Scholars at Risk (SAR)


Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na podstawie porozumienia z dnia 20 lipca 2020 roku podjął się realizacji Programu Rezydencji SAR w ramach międzynarodowej sieci Scholar at Risk. Narażonemu na prześladowanie i represje akademikowi, IKWD oferuje bezpieczny pobyt na semestr akademicki i wsparcie logistyczne połączone z różnorodnymi działaniami promocyjno-informacyjnymi na rzecz zaangażowania naukowców akademickich w życie krakowskiej społeczności akademickiej i promocji ich działalności naukowo-badawczej w Polsce. W sieci działa 507 uniwersytetów, szkół wyższych i stowarzyszeń w 39 krajach. Uniwersytet Jagielloński i Instytut Kultury Willa Decjusza dołączyły w 2020 do sieci jako pierwsze i na razie jako jedyne organizacje w Polsce.

Aplikować do programu można za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Scholars at Risk Network.
Scholars at Risk (SAR)  to międzynarodowa sieć instytucji i osób, których misją jest ochrona naukowców i promowanie wolności akademickiej. Poprzez tworzenie tymczasowych stanowisk akademickich na uniwersytetach i uczelniach członkowskich, Scholars at Risk zapewnia bezpieczeństwo naukowcom znajdującym się w obliczu poważnych zagrożeń, dzięki czemu ich pomysły nie są tracone i mogą oni dalej pracować do czasu poprawy warunków i powrotu do swoich krajów.

Scholars at Risk swoją działalność rozpoczęła na Uniwersytecie w Chicago w 1999 roku, a za wydarzenie inaugurujące uważa się międzynarodową konferencję, która miała miejsce rok później, w czerwcu 2000 roku.  Od tego czasu do sieci dołączyło wiele uniwersytetów, które za cel postawiły sobie zapewnienie ochrony uczonym z całego świata. W trzy lata po powstaniu SAR siedziba sieci została przeniesiona z University of Chicago do nowojorskiego kampusu New York University (NYU). Od 2005 roku, w ramach SAR zaczęto organizować „sekcje” i „sieci partnerskie” na całym świecie, budując przy tym globalną społeczność, promującą wolność akademicką i udzielającą pomocy naukowcom będącym w potrzebie.

Wśród wielu inicjatyw i projektów, które podejmuje SAR na szczególną uwagę zasługuje uruchomiony w 2012 roku Academic Freedom Monitoring Project czyli inicjatywa badaczy wolontariuszy, którzy dokumentują ataki na szkolnictwo wyższe w określonych krajach lub regionach. Przy współpracy ochotników śledzone są kluczowe typy ataków na naukowców. W trzy lata po powstaniu projektu monitorującego, opublikowany został pierwszy raport - Free to Think który przeanalizował 333 przypadki ataków na społeczność akademicką w okresie od stycznia 2011 roku do maja 2015 roku. W raporcie wykazano pilną potrzebę podnoszenia świadomości społecznej i dokumentowania ataków na szkolnictwo wyższe. Od 2015 roku raport wydawany jest każdego roku.

Instytucje i osoby, które podzielają wartości, którymi kieruje się SAR, zapraszani są do przyłączenia się do sieci i zaangażowania się w możliwy dla nich sposób, w tym między innymi goszczenie zagrożonych naukowców, popieranie uwięzionych naukowców, monitorowanie ataków na szkolnictwo wyższe i dołączanie do grup roboczych.


   
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej