pl
A A A

Rezydencja Sieci Scholars at Risk (SAR)


Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na podstawie porozumienia z dnia 20 lipca 2020 roku podjął się realizacji Programu Rezydencji SAR w ramach międzynarodowej sieci Scholar at Risk. Narażonemu na prześladowanie i represje akademikowi, IKWD oferuje bezpieczny pobyt na semestr akademicki i wsparcie logistyczne połączone z różnorodnymi działaniami promocyjno-informacyjnymi na rzecz zaangażowania naukowców akademickich w życie krakowskiej społeczności akademickiej i promocji ich działalności naukowo-badawczej w Polsce.

Aplikować do programu można za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Scholars at Risk Network.
Scholars at Risk (SAR)  to międzynarodowa sieć instytucji i osób, których misją jest ochrona naukowców i promowanie wolności akademickiej. Poprzez tworzenie tymczasowych stanowisk akademickich na uniwersytetach i uczelniach członkowskich, Scholars at Risk zapewnia bezpieczeństwo naukowcom znajdującym się w obliczu poważnych zagrożeń, dzięki czemu ich pomysły nie są tracone i mogą oni dalej pracować do czasu poprawy warunków i powrotu do swoich krajów.

Scholars at Risk swoją działalność rozpoczęła na Uniwersytecie w Chicago w 1999 roku, a za wydarzenie inaugurujące uważa się międzynarodową konferencję, która miała miejsce rok później, w czerwcu 2000 roku.  Od tego czasu do sieci dołączyło wiele uniwersytetów, które za cel postawiły sobie zapewnienie ochrony uczonym z całego świata. W trzy lata po powstaniu SAR siedziba sieci została przeniesiona z University of Chicago do nowojorskiego kampusu New York University (NYU). Od 2005 roku, w ramach SAR zaczęto organizować „sekcje” i „sieci partnerskie” na całym świecie, budując przy tym globalną społeczność, promującą wolność akademicką i udzielającą pomocy naukowcom będącym w potrzebie.

Wśród wielu inicjatyw i projektów, które podejmuje SAR na szczególną uwagę zasługuje uruchomiony w 2012 roku Academic Freedom Monitoring Project czyli inicjatywa badaczy wolontariuszy, którzy dokumentują ataki na szkolnictwo wyższe w określonych krajach lub regionach. Przy współpracy ochotników śledzone są kluczowe typy ataków na naukowców. W trzy lata po powstaniu projektu monitorującego, opublikowany został pierwszy raport - Free to Think który przeanalizował 333 przypadki ataków na społeczność akademicką w okresie od stycznia 2011 roku do maja 2015 roku. W raporcie wykazano pilną potrzebę podnoszenia świadomości społecznej i dokumentowania ataków na szkolnictwo wyższe. Od 2015 roku raport wydawany jest każdego roku.

Instytucje i osoby, które podzielają wartości, którymi kieruje się SAR, zapraszani są do przyłączenia się do sieci i zaangażowania się w możliwy dla nich sposób, w tym między innymi goszczenie zagrożonych naukowców, popieranie uwięzionych naukowców, monitorowanie ataków na szkolnictwo wyższe i dołączanie do grup roboczych.


   
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej