pl
A A A

Andreas Volk

Laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa 2022
Przyznając nagrodę Andreasowi Volkowi jury po raz pierwszy uhonorowało tłumacza zajmującego się przede wszystkim przekładem dzieł dramatycznych odgrywających znaczącą rolę w intensyfikacji polsko-niemieckich kontaktów teatralnych. Volk zdobył renomę dzięki licznym tłumaczeniom współczesnych sztuk teatralnych (m.in. Krzysztofa Warlikowskiego, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Tadeusza Słobodzianka) i jest równie wysoko ceniony przez polskich autorów jak i reżyserów w Niemczech. Jako tłumacz monografii i esejów z zakresu nauk humanistycznych i kulturoznawczych stale przyczynia się do rozwoju dialogu naukowego naukowego między Polską a Niemcami (teksty m.in. Marii Janion, Erwina Axera, Krystiana Lupy). Jego bibliografię uzupełniają tłumaczenia współczesnej prozy i poezji (Jan Polkowski). Poza trwającą już ponad 20 lat działalnością translatorską Andreas Volk angażuje się jako mediator kulturowy, m.in. jako współzałożyciel polsko-niemieckiego rocznika "OderÜbersetzen", redaktor nieistniejącego już polsko-niemiecko-ukraińskiego czasopisma literackiego "Radar" lub jako pomysłodawca serii "Übersetzer im Gespräch" i "Ausgezeichnet Lyrik"(we współpracy z Instytutem Goethego).
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej