Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Warsztaty w Willi Decjusza

Warsztaty stacjonarne - szkolimy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego realizowanych w ramach projektu: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.”

Warsztat pt. "Regulacje prawne wywozu i przywozu zabytków w kontekście przepisów celnych oraz ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce i za granicą." odbędzie się 29 października (w środę) o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Zoom. 

W zakresie zagadnień dotyczących ochrony dziedzictwa archeologicznego omówione zostaną:

- zasady ochrony stanowisk archeologicznych wynikające z międzynarodowych aktów prawnych
- rola ewidencji i rejestru zabytków archeologicznych
- problematyka przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu
- krajowa praktyka postępowania z zabytkami archeologicznymi w przypadku prowadzenia inwestycji.


W zakresie zagadnienia dotyczącego wywozu i przywozu zabytków w kontekście przepisów celnych omówione zostaną:

- regulacja prawne  w zakresie wywozu  zabytków/ dóbr kultury w kontekście przepisów celnych
- kategorie obiektów wymagających pozwolenia na wywóz
-dokumenty wywozowe (m.in. pozwolenia oraz dokumenty fakultatywne ocena, wycena, potwierdzenie wwozu)
- wyjątki od konieczności uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę
- regulacja prawne  w zakresie przywozu dóbr kultury (zakres zależny od czasu który pozostanie na realizację tematu w ramach warsztatów)

Warsztat poprowadzą: st. asp. Annę Skaldawska, Ekspertka Służby Celno-Skarbowej - Anna Skaldawska oraz Główny Specjalista Zespołu ds. dziedzictwa archeologicznego Narodowego Instytut Dziedzictwa – archeolog Marcin Sabaciński. 

Termin: 29.10.2021 r., godz. 10:00-16:00
Format: online, platforma Zoom
Czas trwania warsztatu: 6 h.

Zapisy dostępne pod linkiem: 
https://forms.gle/tsf6jGRjciZXZL6q8

* Pierwszeństwo w zapisie będą miały osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych warsztatach.


---
Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.


Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.


Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej