pl
A A A

Warsztaty w Willi Decjusza

Warsztaty online - szkolimy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego realizowanych w ramach projektu: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.”

Warsztat pt. "Administracyjnoprawna ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą" odbędzie się w środę, 29 września, o godzinie 10:00. 

W ramach warsztatu przedstawione zostaną założenia systemu administracji konserwatorskiej w Polsce oraz instrumenty jakie posiada ona w obszarze prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego. Przy wykorzystaniu metody prawno-porównawczej zaprezentowane zostaną ponadto podstawowe założenia systemów prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, funkcjonujących w innych państwach (lub kulturach prawnych).

Podczas warsztatu, uczestnicy zostaną zaznajomieni z zagadnieniami:
- systemów centralnej oraz terenowej administracji konserwatorskiej w Polsce;
- administracyjnoprawnych instytucji ochrony zabytków w Polsce;
- wybranych zagranicznych rozwiązań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Warsztat poprowadzą: prof. Piotr Dobosz, pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Witold Górny, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin: 29.09.2021 r., godz. 10:00-16:00
Format: online, platforma ZOOM
Czas trwania warsztatu: 6 h.

Zapisy dostępne pod linkiem: 
https://forms.gle/n5bSK3agHrkvrHrW8 
* Pierwszeństwo w zapisie będą miały osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych warsztatach.

---
Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.


Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.


Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej