pl
A A A

Warsztat pt.:"Zasady postępowania instytucji kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i zagrożenia wojennego - prawo i praktyka.”

Omówione zostaną prawne aspekty ochrony na wypadek szczególnych zagrożeń, instytucje wyspecjalizowane w ochronie dziedzictwa kultury, zagadnienie współpracy i współdziałania różnych podmiotów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury a także program Błękitnej Tarczy.


Zapisz się: https://forms.gle/DuWn5YEnKRn3vHhG9

W imieniu Instytutu Kultury Willa Decjusza, Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członków partnerstwa w projekcie "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny - opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczy dziedzin." – finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Programu Edukacja zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów mających na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji osób związanych z pracą na rzecz zabytków.

IV z cyklu warsztatów pt.: „Zasady postępowania instytucji kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i zagrożenia wojennego - prawo i praktyka” odbędzie się 17 czerwca o godz. 11:00, w Willi Decjusza (format stacjonarny). Podczas warsztatów, uczestnicy zostaną zaznajomieni z zagadnieniami:

- prawne aspekty ochrony na wypadek szczególnych zagrożeń (obszar przygotowań obronnych, kryzysowych, OC, ochrony zbiorów i instytucji);

- instytucje wyspecjalizowane w ochronie dziedzictwa kultury (WKZ, WUOZ, NID, NIMOZ, służby mundurowe, inne podmioty);

- współpraca i współdziałanie różnych podmiotów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury (administracja rządowa, samorządowa, organizacje pozarządowe);

- program Błękitnej Tarczy - pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury (BSI, PKBT, nowe wyzwania);

- przygotowanie ćwiczeń w instytucjach kultury (praktyczne porady jak je przygotować);

- w jakim kierunku idziemy (co się dzieje na podwórku międzynarodowym i krajowym na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury).

Warsztaty poprowadzi Pan Pułkownik Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa dziedzictwa kultury.

Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności: pracowników administracji samorządowej, państwowej, instytucji kultury, administratorów, zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli instytucji kościelnych, architektów, studentów kierunków związanych z ww. tematyką, służby mundurowe.

Czas trwania: 4h

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza z Platformą dialogu międzykulturowego lub p. Justyną Pawlik justyna.pawlik@willadecjusza.pl.

Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz: https://forms.gle/DuWn5YEnKRn3vHhG9 

--
Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Regulamin warsztatów z zakresu ochrony dziedzictwa

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej