pl
A A A

Konferencja Naukowa w Krakowie

W dniach 25-26 listopada w Archiwum Narodowym w Krakowie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, w ramach której Instytut Kultury Willa Decjusza przyjął status Partnera.             
Podczas dwóch dni konferencji, doświadczeni eksperci pochylą się nad kwestiami związanymi z zagrożeniami dla dziedzictwa kulturowego, wyzwaniami, jakie stoją przed osobami odpowiedzialnymi za jego ochronę oraz kierunkami działań, jakie powinny zostać podjęte w najbliższym czasie.    

W ramach I sesji konferencji, zatytułowanej „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań” wygłoszony zostanie komunikat pt. „Ochrona dziedzictwa jako obszar kształcenia VET odpowiadający na międzysektorowe wyzwania stojące przed kadrami kultury oraz narzędzie budujące odpowiedzialność społeczną w tym obszarze”. Komunikat ten będzie miał na celu przybliżenie odbiorcom dotychczasowych osiągnięć i omówienie dobrych praktyk związanych z realizowanym przez Instytut Kultury Willa Decjusza, Stowarzyszenie Willa Decjusza i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni projektem pt. „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”.               

Osobny panel zostanie poświęcony zagrożeniom klimatycznym i środowiskowym dla dziedzictwa kultury, oraz nowoczesnym rozwiązaniom instytucjonalnym.      

Drugiego dnia konferencji eksperci porozmawiają o zagrożeniach pandemicznych w kontekście nowych wyzwań dla ochrony dziedzictwa kultury. Podczas sesji omówione zostaną doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych oraz dobre praktyki i kierunki działań ochronnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji w trybie online, transmisja dostępna będzie pod linkiem: http://www.odk.sapsp.pl 

Szczegółowy Program Konferencji dostępny w pliku PDF poniżej.


Program Konferencji

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej