Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Willa dostępna 01.06.2023

Nowe udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Miło nam poinformować, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadziliśmy w Willi Decjusza szereg nowych udogodnień dla osób z dysfunkcjami wzorku i słuchu, ułatwiających dotarcie do budynku, a także dostęp do naszej oferty zwiedzania zabytkowej przestrzeni Willi.

W ramach projektu "Historia Willi Decjusza - od czasów Justusa Decjusza do współczesności"  wprowadzone zostały  następujące udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, tj.:
- na naszej stronie internetowej zamieściliśmy filmy w Polskim Języku Migowym opisujące sposoby i drogi dotarcia do Willi Decjusza;
- przy wejściu do budynku Willi Decjusza, na górnym dziedzińcu zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej;
- na zewnątrz Willi znajdują się plany tyflograficzne i oznaczenie kierunkowe, a także zostały namalowane  linie prowadzące do wejścia głównego;
- przy drzwiach wejściowych od strony górnego dziedzińca zainstalowany został domofon, który wyposażony jest w ekran, wyświetlający komunikat świetlny i głosowy informujący o otwarciu drzwi;
- w Holu Głównym, na parterze budynku utworzono punkt recepcyjno-informacyjny, w którym dostępna jest pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) on-line, ułatwiające komunikację;
- w punkcie recepcyjno-informacyjnym dostępne są audio- i wideoprzewodniki po Willi Decjusza;
- dla zwiedzających przygotowano drukowany prosty przewodnik po wnętrzach Willi Decjusza;
- ze względów bezpieczeństwa zwiedzającym Willę osobom g/Głuchym wydawane są opaski sygnalizacyjne na rękę, które w sytuacji zagrożenia np. pożaru, powiadamiają o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do punktu recepcyjnego;
- na każdym piętrze znajduje się plany tyflograficzne z rozmieszczeniem pomieszczeń, a na drzwiach umieszczone są tabliczki z nazwami sal (także w języku Braille'a) ułatwiające orientację w budynku.
- na każdym piętrze budynku zainstalowano tabliczki i krzesła ewakuacyjne;
- na stronie internetowej IKWD uruchomiono usługę sprzedaży biletów online oraz umieszczono wirtualny spacer po Willi Decjusza (zgodnie z wymaganiami o dostępności cyfrowej WCAG 2.1.)
- przeprowadzono szkolenia osób z dysfunkcjami wzorku na przewodników po Willi  Decjusza.

Ponadto w celu uwrażliwienia na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenia kompetencji w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych i dostosowania oferty kulturalnej dla tej grupy odbiorców przeprowadzono szkolenia całego zespołu pracowników IKWD.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Kultura bez barier” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut fur Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier w ramach działania 4.3 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytut Kultury Willa Decjusza został beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem zadania jest wzrost kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie projektowania i prowadzenia działań kulturalnych uwzględniających zasady uniwersalnego projektowania i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i osób starszych.

Dofinansowanie

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej