pl
A A A

Solidarni z Ukrainą / Cолідарні з Україною 24.02.2022

Jesteśmy myślami i w kontakcie z naszymi ukraińskimi partnerami, przyjaciółmi, ukraińską diasporą w Krakowie.
zdjęcie: flaga ukraińska powiewajaca na loggi Willi Decjusza
Od świtu w mediach wiadomości o ofensywie rosyjskiej na Ukrainę.
Jesteśmy myślami i w kontakcie z naszymi wieloma ukraińskimi partnerami, przyjaciółmi, ukraińską diasporą w Krakowie, świetnymi ukraińskimi studentami i doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego i ich rodzinami. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego hartu ducha. Kochani, mamy nadzieję, że jesteście bezpieczni!
Za nami w Willi Decjusza we współpracy z Miastem Kraków miesiące i lata wspólnych polsko-ukraińskich projektów, miesiące pracy twórczej, godziny rozmów i trudnych konfrontacji, wizyt po polskiej i ukraińskiej stronie, ważne wydarzenia. Dzisiaj od 5 rano bledną w zderzeniu z brutalną siłą.
Nikt z nas nie ma złudzeń co do celów i metod globalnej, w tym rosyjskiej polityki, ryzyka które dla nas wszystkich oznacza ta eskalacja przemocy, reguł "gry interesów", w której znika Człowiek, że bezpieczeństwo Ukrainy to polski spokój.
Nikt z nas nie ma złudzeń, ale mając przyjaciół, mamy kapitał wzajemnej solidarności, mamy dowody, że zmiana jest możliwa dzięki współpracy z CZŁOWIEKIEM, współpracy międzynarodowej. Teraz jest czas, żeby ten kapitał zaprocentował. Mamy obowiązek pomocy Ukrainie. Obowiązek mobilizacji Zachodu do pomocy Ukrainie.
Jesteśmy z Wami!

Zespół Instytutu Kultury Willa Decjusza


***

UKR
З ранку у ЗМі з’явилася новини про наступ російських військ на Україну в ЗМІ.
Ми думками і серце з вами і залишаємося в контакті з нашими численними українськими партнерами, друзями, українською діаспорою в Кракові, чудовими українськими студентами та аспірантами Ягеллонського університету та їхніми родинами. Ми захоплюєімося стійкістю вашою духу. Наші Дорогі, сподіваюся, ви у безпеці!
Вілла Деціуша у співпраці з міською радою міста Кракова місяці й роки спільно реалізовували польсько-українські проєкти, місяці творчої роботи, години розмов та важких протистоянь, візити з польської та української сторони, важливі події. Сьогодні з 5 ранку вони зіткнулися з грубою силою.
Ніхто з нас не має ілюзій щодо цілей і методів глобальної політики, зокрема російської, ризиків, які для всіх нас несе ескалація насильства, правила «гри інтересів», в яких зникає Людина, і що безпека України це теж польський мир.
Ніхто з нас не має ілюзій, але маючи друзів, ми маємо капітал взаємної солідарності, маємо докази того, що зміни можливі завдяки співпраці з ЛЮДИНОЮ та завдяки міжнародній співпраці. Зараз настав час, щоб цей капітал був задіяний. Ми зобов’язані допомогти Україні. Зобов'язані мобілізувати Захід на допомогу Україні.
Ми з вами!

Колектив Інституту Культури Вілла Деціуша

***
Willa Decjusza, także w porozmieniu z Miastem Kraków, od lat prowadzi projekty kulturalne, współpracując z licznymi artystami z Ukrainy, wiele swoich działań kierując także do ukraińskich mieszkańców Krakowa, którzy przeprowadzili się do naszego miasta, by tu żyć i spokojnie pracować. Od kilku lat Willa prowadzi także program ICRON – w ramach którego udziela pomocy artystom  prześladowanym w swoich krajach oraz należy do sieci SAR (Scholars at Risk) udzielających schronienia naukowcom prześladowanym w krajach swego pochodzenia.

W tych trudnych dniach w Willi Decjusza skupiamy się na pomocy naszym ukraińskim sąsiadom uciekającym przed wojną - udzielamy im schronienia i dachu nad głową w gościnnych pokojach Willi Decjusza, a także aktywnie współpracujemy z naszym partnerem: Centrum Wielokulturowym w Krakowie, zapewniającym bieżącą pomoc – rzeczową, informacyjną i prawną – wszystkim potrzebującym Ukraińcom. Pomagamy także w nawiązaniu kontaktów i organizacji pobytu w instytucjach partnerskich w całej Europie, organizujemy wydarzenia z udziałem artystów ukraińskich, z których dochód przeznaczamy na pomoc Ukrainie, uczestniczyliśmy także w zbiórce sprzętu gaśniczego na rzecz ochrony zabytków w Ukrainie. Przygotowujemy także ofertę edukacyjno-kulturalną dla dorosłych i dzieci z Ukrainy.

Nie ustając w niesieniu pomocy i udzielając na różne sposoby wsparcia ukraińskim sąsiadom, zwracamy też naszą uwagę na ważne dziedzictwo, jakie stanowi literatura tworzona w języku ukraińskim. W ramach symbolicznego gestu solidarności z Ukrainą publikujemy na profilu FB Instytutu Kultury Willa Decjusza (https://www.facebook.com/Decjusz) nagrania wierszy poetów i poetek ukraińskich, czytane przez znanych krakowian. Mamy bowiem świadomość, że język i literatura danego narodu, to ważne dziedzictwo, o które należy dbać, walczyć i nie zapominać o nim. A poezja bywa wyrazem buntu, niezależności, wolności, ale także nadziei.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej