pl
A A A

Rozmowy o dziedzictwie 18.12.2019

Kolejne spotkanie z cyklu okrągłych stołów o dziedzictwie
fot. K. Góralczyk
W dniu 16 grudnia 2019 roku Instytut Kultury Willa Decjusza  zorganizował trzeci okrągły stół poświęcony ochronie dziedzictwa kulturowego. Gościem tego dnia była Pani dr Małgorzata Węgrzak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła wykład: Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury – orzecznictwo i praktyka.

W okrągłym stole uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego,  krakowskiego środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.  

Wygłoszony wykład został poświęcony wartościom i zasadom wskazując je, jako miękkie czynniki wpływające na prawo ochrony zabytków.  Zawężając zagadnienie ochrony  do polskiego orzecznictwa sądowego, prelegentka wskazywała na silny wpływ zasad ochrony m.in. prawa do kultury, prawa własności, zasady dziedzictwa narodowego, zasady społecznej użyteczności obiektu oraz dostępu do dziedzictwa kultury czy obowiązujące prawo ochrony zabytków. 

Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników skupiona wokół stosowania i wykorzystywania zasad i wartości ochrony w krakowskich postępowaniach administracyjnych oraz stosowanej praktyce, a także działaniach podejmowanych przez miasto Kraków w celu jak najlepszej ochrony zabytków przy jednoczesnej konieczności przystosowania ich do potrzeb społeczności lokalnej.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej