pl
A A A

Rezydencja tandemowa dla autorów i tłumaczy 12.03.2020

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa”  4.— 14. sierpnia 2020 r. w Pałacu Genshagen.
I. Informacje ogólne
Program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa” „Trójstronna rezydencja w tandemach” skierowany jest do autorek i autorów oraz tłumaczek i tłumaczy z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (prozę, poezję, dramat, eseistykę, publicystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży i inne). Program rezydencji oferuje autorkom i autorom i tłumaczkom i tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autor i tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autora i tłumacza:
- tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
- umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy
- omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
- stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
- umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji
W ramach programu rezydencji „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Fundacja Genshagen
Instytucje Partnerskie we Francji i w Polsce
Partnerami Fundacji w programie rezydencyjnym są:

  • we Francji
ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire http://www.atlas-citl.org/, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles
oraz
  • w Polsce
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Jeziorańskiego we Wrocławiu/Wojnowicach http://www.kew.org.pl/
i Willa Deciusza w Krakowie http://villa.org.pl/villa/
 
II. Wymogi
Wymogi dotyczące profilu stypendystów
Program skierowany jest do autorów i tłumaczy wszystkich gatunków literackich z Niemiec, Francji i Polski, którzy zechcą
- złożyć wspólny wniosek o uczestnictwo w rezydencji jako tandem
- chcą poświęcić się w ciszy i spokoju wspólnej i indywidualnej pracy
- są zainteresowani szerszą wymianą pomiędzy autorami i tłumaczami
- chcą dalej rozwijać swoje umiejętności zawodowe i międzykulturowe
- są zainteresowani literaturą krajów sąsiednich
- są otwarci na kontakty z innymi stypendystami
- są otwarci na Genshagen jako miejsce pobytu
 
Znajomość języków obcych
Nie ma wymagań językowych wobec autorów.
Odpowiednie umiejętności językowe tłumaczy.
Znajomość języka kraju sąsiada lub języka angielskiego jest mile widziana.
III. Świadczenia Fundacji Genshagen
- jednorazowe stypendium w wysokości 750 euro dla każdego uczestnika
- pokrycie kosztów podróży (przyjazd i wyjazd)
- bezpłatne zakwaterowanie w apartamentach z aneksami kuchennymi; dalsze pomieszczenia robocze do uzgodnienia (stypendyści mają do dyspozycji ewentualnie jedną kuchnię i używaja jej wspólnie)
- ryczałtowa stawka na wyżywienie (wyżywienie we własnym zakresie)
- wsparcie organizacyjne na miejscu
Czas trwania pobytu
Dziesięć dni: 4-14 sierpnia 2020 r.
IV. Formalności
Wspólny wniosek autora i tłumacza
(patrz poniżej: Formularz wniosku i dokumenty aplikacyjne)
Proszę złożyć wspólny wniosek w dwóch językach: w języku autorki/ autora i w języku tłumaczki/ tłumacza
Proces rekrutacji
Konkurs rozpisany w Niemczech, Francji i Polsce
Decyzja trójstronnego jury złożonego z członków reprezentujących instytucje partnerskie w Niemczech, Francji i Polsce.
Termin nadsyłania zgłoszeń
13 marca 2020 r.
Droga nadsyłania zgłoszeń
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego i załączonych dokumentów pocztą elektroniczną.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z załączonymi dokumentami na adres:
stolz@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po francusku)
i
niziol@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po polsku)
Dalsze informacje
Charlotte Stolz: Tel: 0049 3378 80 59 59
Magdalena Nizioł: Tel: 0049 3378 80 59 49
Stiftung Genshagen
Am Schloss 1
14974 Genshagen
Deutschland
 Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej Jana-Nowaka-Jeziorańskiego,Villa Decius, ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles,
Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Kraj Związkowy  Brandenburgia, Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la litterature
Kontakt: Charlotte Stolz, Magdalena NiziołTa strona używa plików cookies dowiedz się więcej