Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Program Festiwalu Kultura na Uchodźstwie 26.05.2022

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
grafika ozdobna
 PROGRAM

ПРАГРАМА/ПРОГРАМА/PROGRAMME

Rejestracja na wydarzenia festiwalowe/ Рэгістрацыя/Запіс на мерапрыемствы фэстывалю/ Registration for festival events:
https://tiny.pl/9v9xr

Rejestracja na wydarzenia dla dzieci/ Рэгістрацыя на дзіцячыя мерапрыемствы/ Registration for children's events
https://tiny.pl/9v9qp


10 czerwca (piątek)
10 чэрвеня (пятніца) / 10 червня (п’ятниця) / 10th June (Friday)

18:00, Ogród przy Willi Decjusza/Garden by the Villa Decius 
Uroczyste otwarcie wydarzenia. Wspólne sadzenie Opiekuńczego drzewa

Урачыстае адкрыццё падзеі. Сумесная высадка Ахоўнага дрэва /
Урочисте відкриття події. Спільнe висаджування дерева-оберега /
The ceremonial festival opening. Planting of the Caring tree


18:30, Willa Decjusza/ Villa Decius 
Pocztówki dla więźniów sumienia. Akcja solidarności towarzysząca wystawie „Serce za Kratami” prezentującej rysunki i listy więźniów politycznych/

Wydarzenie pod patronatem Centrum prawniczego Вясна. Правы чалавека ў Беларусі / Viasna. Human rights in Belarus, laureatów Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka.


Паштоўкі для вязняў сумлення. Акцыя салідарнасці. Адкрыццё выставы мастацтва і лістоў палітычных вязняў „Сэрца за кратамі” /

Акція солідарності “Поштівка  в’язням сумління”. Відкриття художньої виставки листів політв'язнів „Серця за ґратами”  /

“Postcards for prisoners of conscience.” The action of solidarity accompanying the exhibition of art and letters of political prisoners “The Heart Behind Bars”


Prowadzenie/Мадэраванне/Модерація/Moderator: Daria Łozowska/Дар’я Лазоўская (BY-PL)


19:30, Willa Decjusza, Sala Balowa / Villa Decius, Ball Room 
Koncert
Канцэрт/ Концерт/Concert: 
Żenia Welko/Жэня Вялько (BY-UA), Krystsina Burak/Хрысціна Бурак (BY-PL), Wiktar Siamaszka/Віктар Сямашка (BY-PL), Ihar Palynski (“Sumarok”)/Ігар Палынскі (“Сумарок”) (BY-PL) 


11 czerwca (sobota)
11 чэрвеня (субота) /11 червня (субота) /11th June, (Saturday)

12:00, Willa Decjusza, Sala Lubomirskich / Villa Decius, Lubomirski Room
Spektakl teatru „Dzieci Sąsiadów”

Спектакль тэатру „Дзеці Суседзяў”/
Вистава театру “Діти сусідів” /
Performance of the children theater “Neighbours' Kids”.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератори/Moderators: Katarzyna Doshchachka/Кацярына Дошчачка (BY-PL), Olga Averina/Вольга Аверына (BY-PL)  


14.00, Willa Decjusza / Villa Decius
„Moja rzeka”. Otwarcie wystawy fotografii Marii Eleny Bonet (BY-PL)

Адкрыццё выставы фатаграфіі „Мая рака” Марыі Элен Банэт /
Відкриття фотовиставки “Моя ріка” Марії Елен Бонет /
Opening of the exhibition “My River” by Maria Elena Bonet (BY-PL)

"Od kilku lat, Maria Elena Bonet zgłębia temat rozpadu tożsamości narodowej. W historii własnej rodziny, ziemi i doświadczeń poszukuje źródeł siły, która może pomóc znaleźć sposób na przetrwanie w brutalnej rzeczywistości. Twórczość Bonet jest często metaforyczna i poetycka, ale opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Efektem tej duchowej i twórczej pracy artystki jest projekt Moja rzeka, który łączy w sobie tematy dotyczące pamięci przodków i narodu, wspólnych i osobistych ran oraz sposobów ich gojenia.
Projekt obejmuje trzy cykle fotograficzne: River (Koryto rzeki), Source (Źródło) i River Mouth (Ujście rzeki) – każda z nich to wizualne wyobrażenie rzeki jako strumienia życia i procesu duchowego rozwoju. Wszystkie fotografie wykonane zostały techniką fotograficznego druku alternatywnego – cyjanotypii. 

Projekt powstawał przez dwa lata i w tym czasie przekształcił się z osobistego dialogu autorki w studium białoruskiej tożsamości. Jak cienki strumień, który zamienia się w rzekę i dąży ku wolnemu morzu, Bonet rozpoznaje najpierw siebie, swoją rodzinę i przodków, a następnie swoich potomków, łącząc ich jedną krwią – czystą wodą rzeki Niemen. Z natchnieniem i zaufaniem do samej siebie Bonet stworzyła coś więcej niż projekt wystawienniczy – prawdziwy sposób na poszukiwanie własnych korzeni i pewności nie tylko w przyszłości, ale również w przeszłości."  
Elena Naborovskaya

14:30, Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej / Villa Decius, Czartoryska’s Room
„Żywioł żeński”. Dyskusja panelowa

Дыскусія „Жаночы элемент”/
Панельна дискусія “Жіночий елемент” /
Discussion “The female element”

Goście/Госці/Гості/Guests: Maria Elena Bonet/Марыя Элен Банэт (BY-PL), Cecylia Malik/Цыцылія Малік (PL), Małgorzata Lebda/Малгажата Лебда (PL)

Tłumaczenie/Пераклад/Переклад/Translation: Joanna Bernatowicz/Яана Бернатовіч (PL)

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Volha Kavalskaya/Вольга Кавальскі (BY-PL)


16:00, Księgarnia De Revolutionibus, ul. Bracka 14/Bookshop De Revolutionibus, 14 Bracka str.  
„W jej głosie”. Dyskusja panelowa

Панэльная дыскусія „У яе голасе” /
Панельна дискусія “У її голосі” /
Panel discussion “In her voice”

Guests/Goście/Госці/Гості: Hanna Komar/Ганна Комар (BY-UK), Aaiun Nin/Аяўн Нін (AG), Sara Nazari/Сара Назары (AF) 

Translation/Tłumaczenie/Пераклад/Переклад: Gabriela Urbańska-Legutko/Габрыэла Урбаньска-Легутка

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Joanna Łępicka/Яана Лэмпіцкая (PL)

19:00, Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej/ Villa Decius, Czartoryska’s Room 
„Po co poezji sąsiadka? O idei sąsiedztwa artystycznego”.
Spotkanie krakowskich poetów oraz open mic dla młodych autorów o temacie „Sąsiedztwo”

Czy komunikacja artystyczna z tymi, których spotykamy na swojej drodze, może coś wnieść do twórczości poetyckiej? Co, poza poezją, wpływa na twórczość, wzbogaca ją, pomaga rozwijać? Czym byłaby poezja bez fotografii, filozofii, muzyki i innych dziedzin, które na nią oddziałują?

„Навошта паэзіі суседка? Пра задуму творчага суседства”.
Cпатканне кракаўскіх паэтаў і адкрыты мікрафон для маладых аўтараў на тэму „Суседзства” /

„Навіщо поезії сусідка? Про ідею творчого сусідства”.
Зустріч краківських поетів та відкритий мікрофон для молодих авторів на тему “Сусідство” /

“Does poetry need a neighbor? About the idea of ​​artistic neighborhood.”
Meeting of Krakow poets and open mic for young authors on the subject of “Neighbourhood” 

Goście/Госці/Гості/Guests: Marlena Niemiec/Марлена Немец (PL), Przemysław Suchanecki/Пшемыслаў Суханэцкі (PL), Kasia Szweda/Кася Швэда (PL)

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Dawid Mateusz/Давід Матэўш (PL)

21:00, Willa Decjusza, Sala Balowa / Villa Decius, Ball Room
Koncert/Канцэрт/ Концерт/Concert:
“Znak Stop”/“Знак Стоп” (BY-PL), Wowa Swat/Вова Сват (UA), Andruś Takindang/Андрусь Такінданг (BY-PL)

12 CZERWCA (niedziela)
12 чэрвеня (нядзеля) /12 червня (неділя)/12th June (Sunday) 

Festiwal Książki Intelektualnej „Pradmova”

Фэстываль інтэлектуальнай кнігі „Прадмова”
Фестиваль інтелектуальної книги “Прадмова”
Festival of Intellectual Books „Pradmova” 


10:00-10:20 Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej/Villa Decius, Czartoryska’s Room
Wiersze dla dzieci Andreja Skurko (czytają „Białorusini w Krakowie”)

Дзіцячыя вершы Андрэя Скурко (чытаюць „Беларусы ў Кракаве”) /
Дитячі вірші Андрія Скурко (читають „Білоруси Кракова”) /
Children poems by Andrej Skurko (read by “Belarusians in Cracow”).

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Andrej Chadanowicz/Андрэй Хадановіч


10:30-11:50 Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej / Villa Decius, Czartoryska’s Room
„Dom szczęśliwych dzieci”: zakazy, przesądy i tabu we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży.
Rozmowa z Alhierdem Bacharewiczem i Maryją Martysiewicz

„Дом шчаслівых дзяцей”: забароны, забабоны і табу ў сучаснай літаратуры для дзяцей і падлеткаў.
Дыскусія з Альгердам Бахарэвічам, Марыяй Мартысевіч/

“Дім щасливих дітей”: заборони, забобони та табу в сучасній літературі для дітей та підлітків.
Дискусія з Альгердем Бахаревічем. Марією Мартисевич/

“The house of happy children": prohibitions, superstitions and taboos in contemporary literature for children and adolescents.
A conversation with Alhierd Bacharewicz and Maryja Martysiewicz.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Lilya Iljuszyna/Ліля Ільюшына

10:30-11:50, Willa Decjusza, Sala Błękitna / Villa Decius, Blue Room
Warsztat teatralny dla dzieci z Białorusi i Ukrainy

Тэатральны занятак для дзяцей з Беларусі і Украіны /
Театральні практики для дітей з Білорусі та України /
Theater workshop for children from Belarus and Ukraine

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderators: Katsiaryna Doshchachka/Кацярына Дошчачка (BY-PL), Olga Averina/Вольга Аверына (BY-PL)

12:00-13:00, Willa Decjusza, Sala Błękitna / Villa Decius, Blue Room
Malujemy z Chagallem i Sutinem: warsztaty malowania dla dzieci na podstawie książek wydawnictwa „Pole”

Малюем з Шагалам і Суціным: занятак па маляванні для дзяцей па кнігах выдавецтва „Поле”/
Малюємо з Шагалом та Сутіним: художні майстерки для дітей за книгами видавництва “Поле” /
Painting with Chagall and Soutine: painting workshop for children based on the books of the  “Pole”publishing house.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Kaciaryna Wierazub /Кацярына Веразуб, „Бібліятэчка маленькага Беларуса”

12:00-12:50 Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej / Villa Decius, Czartoryska’s Room
Prezentacja politycznej powieści „Świnie” z udziałem autora Alaksandra Czarnuchi

Прэзентацыя рамана „Свінні” з удзелам аўтара Аляксандра Чарнухі /
Презентація політичної повісті “Свині” за участі автора Аляксандра Чарнухі /
Presentation of a politacal novel “Pigs” with the author Alaksandr Czarnuchi

12:00-12:50 Willa Decjusza, Sala Lubomirskich / Villa Decius, Lubomirski Room
Wydawnictwo „Źmicier Kolas” przedstawia: Franz Kafka w tłumaczeniach białoruskich. Prezentacja 4 tomów wybranych dzieł. Spotkanie z tłumaczem Lawonem Barszczeuskim /

Выдавецтва “Зміцер Колас” прадстаўляе: Франц Кафка ў беларускіх перакладах. Прэзентацыя 4 тамоў выбраных твораў. Сустрэча з перакладчыкам Лявонам Баршчэўскім/

Видавництво “Зьмицер Колас” представляє: Франц Кафка у білоруських перекладах. Презентація 4 томів вибраних творів. Зустріч з перекладачем Левонем Барщевським /

“Źmicier Kolas” Publishing House presents: Franz Kafka in Belarusian translations.
Presentation of 4 volumes of selected works. Meeting with the translator Lavon Barshcheuski.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Maryja Martysiewicz / Марыя Мартысевіч

13:00-14:20, Willa Decjusza, Sala Lubomirskich / Villa Decius, Lubomirski Room
Autor i jego tłumacz. Dyskusja panelowa / 

Аўтар і яго перакладчык. Панэльная дыскусія/
Автор та його перекладач. Панельна дискусія /
Panel discussion: The writer and his translator.

Goście/Guests/Госці/Гості: Alhierd Baharewicz/Альгерд Бахарэвіч (BY-DE), Jan Maksimiuk/Ян Максімюк (BY), Uladzimir Arlou/Уладзімір Арлоў (BY-PL), Bohdan Zadura/Багдан Задура (PL)

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Joanna Bernatowicz/Яана Бернатовіч

13:00-13:45, Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej/Villa Decius, Czartoryska’s Room
Prezentacja publikacji Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego: kolekcji „CTRL+S: European Heritage” oraz czasopisma naukowego judaistyki „Zeitschrift”/

Прэзентацыя выданняў Эўрапейскага Гуманітарнага Універсітэту: зборнік „CTRL+S: Eўрапейская спадчына” і навуковы часопіс яўрэскіх даследванняў „Цайтшрыфт”/

Презентація видання Європейського Гуманітарного Університету: збірка “CTRL+S: Європейська спадщина” і науковий індуїстський часопис “Цайтшрифт” /

Presentation of the publications of the European University of Humanities: the collection “CTRL + S: European Heritage” and the scientific journal of Judaism “Zeitschrift”.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Ściapan Sturejka/Сцяпан Стурэйка

14:00-15:00, Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej/ Villa Decius, Chartoryska’s Room
Białoruska literatura poza stolicą i metropolią. Dyskusja panelowa

Панэльная дыскусія „Беларуская літаратура па-за сталіцай і метраполіяй” /
Білоруська література поза столицею та метрополією. Панельна дискусія /
Belarusian literature outside the capital and metropolis. Panel discussion.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Jarosław Iwaniuk/Яраслаў Іванюк

15:00-15:30, Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej / Villa Dcius, Czartoryska’s Room
Czytania poezji Alesia Arkusza.
Czytania poezji Alesia Arkusza /

Чытанне вершаў Алеся Аркуша /
Читання поезії Алеся Аркуша /
Reading of poetry by Ales Arkusz.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Jarosław Iwaniuk/Яраслаў Іванюк


14:30-15:40, Willa Decjusza, Sala Lubomirskich/Villa Decius, Lubomirski Room
Traumy XXI wieku: nowe społecznie-polityczne doświadczenie i stare antyhumanistyczne praktyki. Dyskusja panelowa /

Траўмы 21 стагоддзя: новы сацыяльна-палітычны досвед і старыя антыгуманныя практыкі. Панэльная дыскусія/
Травми 21 сторіччя: новий суспільно-політичний досвід та старі антигуманні практики. Панельна дискусія/
21st century traumas: new socio-political experience and old anti-humanist practices.
Panel discussion.

Uczestnicy/Participants/Удзельнікі/Учасники: Michał Minakau/Міхал Мінакоў (UA-IT-zoom), Wolha Szparaha/Вольга Шпарага (BY- zoom), Piotr Rudkouski/Пётр Рудкоўскі (BY), Andrzej Leder/Анджэй Ледар (PL).

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Paweł Barkouski/Павал Баркоўскі

14:30-15:40, Willa Decjusza, Sala Błękitna /Villa Decius, Blue Room
Dom w obrazach metafor. Gra literacka

Дом у вобразах метафар. Літаратурная гульня/
Дім в образах метафор. Літературна гра /
The potrayal of the home in methapors. Literary game.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Natalia Drobysz/Наталля Дробыш

16:00-17:20, Willa Decjusza, Sala Czartoryskiej/Villa Decius, Czartoryska’s Room
„Białoruska idea narodowa w marszu”: prezentacja książki z udziałem Źmitra Łukaszuka”

„Беларуская нацыянальная ідэя на маршы”: прэзентацыя кнігі са Змітром Лукашуком /
“Білоруська національна ідея на марші”: презентація книги за участі Змітра Лукашука /
“Belarusian national idea expressed on the march”: book presentation with Źmitro Łukaszuk.

16:00-17:20, Willa Decjusza, Sala Lubomirskich/Villa Decius, Lubomirski Room
Wydawnictwo „Vesna” prezentuje nowe książki poetyckie: „Wilcze jagody” Julii Cimafejewej, „Wiersze” Alhierda Bacharewicza, dwutomowy zbiór wierszy Mosze Kulbaka. 

Czytanie poetyckie Alhierda Baharewicza i Julii Cimafejewej

Выдавецтва „Vesna” прадстаўляе. Новыя кнігі паэзіі – „Воўчыя ягады” Юліі Цімафеевай і „Вершы” Альгерда Бахарэвіча, двухтомны збор вершаў Мойшэ Кульбака. З удзелам Весны Касарэс, Сяргея Шупы і Андрэя Хадановіча. Паэтычныя чытанні Альгерда Бахарэвіча і Юлі Цімафеевай /

Видавництво “Весна” представляє нові поетичні збірки “Вовчі ягоди” Юлії Цимафєєвої та “Вірші” Альгерда Бахаревича, двотомна збірка віршів Мойше Кульбака. За участі Весни Касарес, Сяргея Шупи та Андрея Хадановича. Поетичні читання Альгерда Бахаревіча та Юлії Цимафєєвої.

“Vesna” publishing house presents new poetry books: “Wolfberries” by Julia Cimafejewa, “Poems” by Alhierd Bacharewicz, and two-volume collection of poems by Mosze Kulbak. 

Poetry reading by Alhierd Baharewicz i Julia Cimafejewa.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Andrej Chadanowicz/Андрэй Хадановіч

16:00-17:20, Willa Decjusza, Sala Błękitna/Villa Decius, Blue Room
Literacka gra dla każdego

Літарацкая гульня для кожнага /
Літературна гра для кожного /
Literary game for everyone.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Hanna Matyl/Ганна Матыль

17:30-18:00, Willa Decjusza, Sala Balowa/Villa Decius, Ball Room
Wręczenie Nagrody im. Alesia Adamowicza/ 

Прэмія імя Алеся Адамовіча/
Церемонія вручення Премії імені Алеся Адамовіча/
The Ales Adamowicz Award Ceremony.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Taciana Niadbaj/Тацяна Нядбай

18:10-18:50, Willa Decjusza, Sala Balowa/Villa Decius, Ball Room
Koncert zespołu rodzinnego „Bartosiki”: Dmitry Bartosik (gitara, wokal), Tatiana Karpilovich (akordeon), Justina Karpilovich (gitara, wokal), Herald Bartosik (wokal, flet) /

Канцэрт сямейнага ансамбля „Бартосікі”: Зьміцер Бартосік (гітара, вакал), Тацяна Карпіловіч (баян), Юстына Карпіловіч (гітара, вакал), Геральд Бартосік (вакал, блок-флейта) /

Концерт сімейного ансамблю “Бартосікі”: Зьміцер Бартосік (гітара, вокал),  Тацяна Карпілович (баян), Юстина Карпілович (гітара, вокал), Геральд Бартосік (вокал, блок-флейта) /

Concert of the family band “Bartosiki”: Dmitry Bartosik (guitar, vocals), Tatiana Karpilovich (accordion), Justina Karpilovich (guitar, vocals), Herald Bartosik (vocals, flute).

19:00-20:20, Willa Decjusza, Sala Lubomirskich/Villa Decius, Lubomirski Room
„Swoje niebo noszę ze sobą”: dyskusja o doświadczeniu przymusowej migracji/

„Неба з сабой”: досвед выжывання і творчасці ў замежжы /
“Своє небо ношу з собою”: практичний досвід виживання і творчості за кордоном /
“I carry my heaven with me”: discussion about the experience of forced migration.

Goście/Госці/Гості/Guests: Andriej Adamowicz/Андрэй Адамовіч, Walżyna Mort/Вальжына Морт, Taciana Niadbaj/Тацяна Нядбай, Uladzimir Niaklajeu/Уладзімір Някляеў, Julia Cimafejewa/Юля Цімафеева. 

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator: Andriej Chadanowicz/Андрэй Хадановіч


20:30-22:00 Willa Decjusza, Sala Lubomirskich/Villa Decius, Lubomirski Room

Wielokulturowa Noc Poezji. Czytania w trzech językach z udziałem muzyków-improwizatorów Alaksieja Warsoby, Wiktora Siamaszki, Żeni Welko/Жэня Вялько

Міжкультурная Ноч Паэзіі. Чытанне вершаў у трох мовах з удзелам музыкаў-імправізатараў Аляксея Варсобы, Віктара Сямашкі, Жэня Вялько

Міжкультурна ніч поезії. Читання віршів трьома мовами за участі музикантів-імпровізаторів Аляксея Варсоби та Віктора Сямашкі /

Multicultural Poetry Night. Readings in three languages ​​with the participation of musicians-improvisers- Aleksiej Warsoba and Wiktor Siemaszko.

Goście/Госці/Гості/Guests:
Miłosz Biedrzycki/Мілаш Беджыцкі (PL), Ewa Lipska/Эва Ліпска (PL), Piotr Lamprecht/Пётр Лямпрэхт (PL), Natalia Belczenko/Наталля Бельченко (UA), Maryja Martysiewicz/Марыя Мартысевіч (BY), Walżyna Mort/Вальжына Морт (BY-USA), Taciana Niadbaj/Тацяна Нядбай (BY), Uładzimir Niaklajeu/Уладзімір Някляеў (BY) oraz wiersze Ryszarda Krynickiego przeczyta Krystyna Krynicka.

Prowadzenie/Мадэраванне/Модератор/Moderator:
Kasia Ioffe/Кася Іофе


10-12.06 WILLA DECJUSZA/VILLA DECIUS

Wystawa fotografii „Moja rzeka” autorstwa Marii Elen Bonet
Wystawa etnograficzno-surrealistycznych fotografii przedstawiająca historię międzypokoleniowej traumy rodzinnej i kobiecego sprzeciwu wobec totalitaryzmu /

Выстава фатаграфіі “Мая рака” Марыі Элен Банэт
Выстава этнаграфічна-сюрэалістычнай фатаграфіі аўтарства Марыі Элен Банэт; гісторыя досведу трансгенерацынай сямейнай траўмы і жаночага супраціву таталітарызму /

Виставка фотографії “Моя ріка” Марії Елєн Бонет /
Виставка етнографічно-сюрреалістичних фотографій авторства Марії Елєн Бонет, історія досвіду міжпоколіннєвої сімейної травми та жіночого спротиву тоталітаризму.

Photo exhibition “My River” by Maria Elen Bonet
Exhibition of ethno-surreal photography by Maria Elen Bonet (BY-PL); the history of experiencing intergenerational family trauma and a women's opposition to totalitarianism.


„Serce za Kratami”. Wystawa listów i obrazów autorstwa politycznych więźniów Białorusi /

„Сэрца за кратамі”. Выстава лістоў і мастацтва палітычных вязняў Беларусі/
“Серце за гратами”. Виставка листів та творчості політичних в’язнів Білорусі/
“The Heart behind the Bars”. Exhibition of letters and paintings by political prisoners of Belarus.

Pocztówki dla więźniów sumienia. Akcja solidarności /
Паштоўкі для вязняў сумлення. Акцыя салідарнасці/
Акція солідарності “Листівка в’язням сумління”/
The action of solidarity “Postcards for prisoners of conscience”

Wydarzenie pod patronatem Centrum prawniczego Вясна. Правы чалавека ў Беларусі / Viasna. Human rights in Belarus, laureatów Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka.


Organizator:
Instytut Kultury Willa Decjusza

Partnerzy:
Festiwal Książki Pradmova
International Bund Polska
Centrum Wielokulturowe w Krakowie
„Białorusini w Krakowie”
Krakow Expats
Centrum Pomocy Prawnej Haliny Nieć
Salam Lab
Otwarty Kraków
„Białorusini w Krakowie”
Nausika Fundacja Edukacyjna
Europejski Korpus Solidarności
Fundacja Zustricz
UAinKrakow
De Revolutionibus Book&Cafe

Patroni medialni:
Polskie Radio dla Zagranicy
Radio Kraków
Kraków Culture Karnet
Magiczny Kraków
krakow.pl
TV Krakow.pl
Czas Literatury
Co Jest Grane
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej