Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Pracuj w Willi Decjusza 28.02.2023

Szukamy pracownika ochrony.
DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK OCHRONY


Oferujemy:
- pracę w instytucji kultury
- możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniac
- ciekawą, odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne:
- znajomość obowiązujących zapisów dotyczących wykonywania obowiązków pracownika ochrony
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
- mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub dla instytucji kultury lub innej organizacji z sektora finansów publicznych
- umiejętność pracy w zespole
- samodzielność i odpowiedzialność
 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:
- ochrona budynków: pałacu zwanego Willą Decjusza oraz oficyny zwanej Domem Łaskiego i wykonywanie patroli dozorujących
- ochrona i dozór mienia w budynkach
- bieżące sprawdzanie stanu obiektów oraz mienia i powiadamianie przełożonych o wszelkich awariach i nieprawidłowościach
- przestrzeganie i realizowanie procedur bezpieczeństwa i innych oraz reagowanie w przypadku nieprzestrzegania procedur przez inne osoby
- prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną budynku i mienia
- obsługa systemów antywłamaniowych, ochrony przeciwpożarowej oraz monitoringu wizyjnego
- nadzór nad kluczami do obiektu oraz wydawanie ich tylko osobom upoważnionym
- współdziałanie z personelem podczas wydarzeń statutowych IKWD i komercyjnych
- udzielanie informacji klientom i interesantom
- zachowanie należytej staranności w kwestii wykonywanych obowiązków
- zachowanie tajemnicy służbowej

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:
- wymiar czasu pracy: 1 etat, średnio 40 godz. tygodniowo
- stanowisko: pracownik ochrony
- wynagrodzenie miesięczne zgodne z regulaminem wynagrodzeń Instytutu Kultury Willa Decjusza oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy
- praca w systemie zmianowym

Zgłoszenia na ogłoszony nabór składa się osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@willadecjusza.pl lub listownie na adres Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków terminie do 10 marca 2023.

Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

Prosimy o zawarcie w CV klauzul: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kultury Willa Decjusza do realizacji procesu rekrutacji jak również w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a.

Pełny tekst polityki prywatności: https://willadecjusza.pl/polityka-prywatnosci
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej