Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Pracuj w Willi Decjusza 19.09.2023

Szukamy specjalisty do pracy w Centrum Konferencyjnym
Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty w Centrum Konferencyjnym.

 Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w instytucji kultury Miasta Krakowa
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji zgodne z Regulaminem Wynagrodzeń oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy
- możliwość rozwoju zawodowego w środowisku międzynarodowym
- ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

Wymagania niezbędne:
- dyspozycyjności w podjęciu zatrudnienia w krótkim terminie
- doświadczenie w pracy z publicznością, interesariuszami (organizacja wydarzeń, praca z klientem)
- znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w branży kongresowej lub eventowej, muzealnicznej
- znajomość innych języków obcych
-doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych/informacyjnych
- umiejętność planowania i organizowania własnego stanowiska pracy

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:
-       organizacja procesu udostępniania obiektu (dni otwarte, zwiedzanie grup zorganizowanych).
-       pozyskiwanie klientów poprzez prowadzenie działań marketingowych
-       prowadzenie oraz nadzór na działaniem kont/profili Centrum Konferencyjnego
-       przygotowanie dokumentacji, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
-       utrzymywanie kontaktu z klientem przed, w trakcie i po wydarzeniu.
-       koordynacja przygotowania przestrzeni do realizowanych wydarzeń.
-       nadzór nad przebiegiem wydarzeń.
-       koordynacja logistyki, techniki oraz obsługi wydarzeń komercyjnych i wydarzeń programowych realizowanych przez IKWD.
-       współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum.
-       realizacja zakupów bieżących niezbędnych do prawidłowej działalności Centrum.
-       przygotowanie sprawozdań z działalności Centrum Konferencyjnego oraz innych zestawień i raportów bieżących.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:
- stanowisko: specjalista w  Centrum konferencyjnym
- wymiar czasu pracy: pełen etat
- wynagrodzenie miesięczne zgodne z Regulaminem wynagrodzeń Instytutu Kultury Willa Decjusza oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy

Zgłoszenia na ogłoszony nabór (CV i list motywacyjny) składa się osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@willadecjusza.pl lub listownie na adres Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków w terminie do 30 września 2023. Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a.

 Pełny tekst polityki prywatności: https://willadecjusza.pl/polityka-prywatnosci
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej