Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Powieść o Białorusi i Białorusinach 30.11.2021

Prezentacja nowej książki Uładzimira Niaklajeva „Gai Ben Hinnom” w Willi Decjusza.
Powieść o Białorusi i Białorusinach | Prezentacja nowej książki Uładzimira Niaklajeva „Gai Ben Hinnom” w Krakowie.


Nową powieść Uładzimira Niaklajewa powinni przeczytać wszyscy ci, dla których nieobojętny jest los Białorusi, białoruskich poetów i narodu.
                                                               Swietłana Aleksijewicz, laureatka literackiej Nagrody Nobla

 
25 listopada w Willi Decjusza Fundacja Kamunikat.org oraz Instytut Kultury Willa Decjusza zorganizowały spotkanie z jednym z najbardziej znanych współczesnych pisarzy białoruskich. Ze względu na samo nazwisko autora,  aktywnego działacza prodemokratycznego oraz tematykę – książka „Gai Ben Hinnom” („Ognista Gehenna”) - nie mogła ukazać się na Białorusi. Uładzimir Niaklajeŭ pisał ją w latach 2016-2020 m.in. w Mińsku, Moskwie, Wilnie i Nowym Jorku.
Książka została wydana w Polsce po białorusku przez Fundację Kamunikat.org.

Prezentacja powieści z udziałem autora – Uładzimira Niaklajeva odbędzie się w miastach, będących największymi ośrodkami białoruskiej emigracji w Polsce i na Litwie.

Jednym z głównych bohaterów powieści Uładzimira Niaklajeva „Hej Ben Hinnom” („Ognista Gehenna”) jest białoruski poeta – wieszcz Janka Kupała, który stracił życie w w stolicy sowieckiego imperium w czerwcu 1942 roku spadając ze schodów hotelu „Moskwa”. Dokumenty dotyczące jego śmierci nadal nie zastały odtajnione, co daje podstawy do różnych spekulacji. Jednak większość badaczy skłania się ku poglądowi, że było to zabójstwo zorganizowane przez sowieckie służby. Druga część powieści, której bohaterem jest poeta Viktar Marhier, wyraźnie nawiązuje do bogatej w wydarzenia biografii samego Autora – jednego z kandydatów na prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku, a potem więźnia politycznego.
Oba wątki i płaszczyzny czasowe przeplatają się ze sobą w sposób metafizyczny.

Rozmowę z pisarzem poprowadził w języku białoruskim Jarosław Iwaniuk, historyk i dziennikarz, założyciel Fundacji Kamunikat.org, której głównym celem jest prowadzenie i wspieranie działań na rzecz białoruskiej kultury, języka, oświaty i nauki oraz rozwój tożsamości narodowej białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz twórca największej białoruskiej biblioteki internetowej Kamunikat.org gdzie dotychczas udało się zebrać ponad 50 tysięcy białoruskich publikacji.

Spotkaniu w Willi Decjusza towarzyszył koncert Todara Vajciuškieviča, białoruskiego muzyka, multiinstrumentalisty, kompozytora muzyki filmowej, barda.

Spotkanie było tłumaczone na język polski.

Uładzimir Niaklajeu

Uładzimir Niaklajeu – poeta, prozaik, tłumacz, działacz społeczno-polityczny. Urodzony 11 lipca 1946 roku w miejscowości Smarhoń na Grodzieńszczyźnie. Lata dziecięce spędził w Krewie znanej z podpisania w tym mieście w 1385 roku Unii Krewskiej, co nie pozostało bez wpływu na tematykę jego twórczości. Uczył się w mińskim technikum elektrotechnicznym. Potem w Instytucie Literackim w Moskwie oraz na Wydziale Filologicznym Mińskiego Instytutu Pedagogicznego. Pracował jako telegrafista, mechanik radiowy, dziennikarz, prezenter telewizyjny, redaktor. Redagował pismo „Krynica” oraz gazetę „Litaratura i mastactva” („Literatura i Sztuka”). Jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku nominowany do Nagrody Nobla przez Białoruski PEN Center i Związek Pisarzy Białoruskich.

W 1999 roku został zmuszony do opuszczenia Białorusi z powodów politycznych. Mieszkał i pracował w Polsce i Finlandii. W 2004 roku wrócił na Białoruś. W latach 1998-2001 był przewodniczącym Związku Pisarzy Białoruskich a także prezesem Białoruskiego PEN Center (2005-2009). W wyborach prezydenckich 2010 został kandydatem na prezydenta Republiki Białoruś. W dniu wyborów został dotkliwie pobity przez specjalną jednostkę milicji. Został uprowadzony ze szpitala przez funkcjonariuszy białoruskiego KGB i osadzony w więzieniu.

Swoje więzienne doświadczenia Uładzimir Niaklajeu wykorzystał do napisania tomiku wierszy „Listy da Woli” (wiersze i poemat), wydanego w Wilnie w 2011 roku, a także powieści „Automat do napojów z syropem i bez”, przetłumaczonej na język polski i uhonorowanej Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Autor licznych książek poezji i prozy. Najważniejsze dzieła ostatnich lat: powieść „Hej Ben Hinnom” oraz dramaty historyczne „Giedymin” i „Jagiełło”.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej