pl
A A A

Podsumowanie Fotoplastikon 1919-2020 20.11.2019

Podsumowanie projektu oraz galeria fotografii.
„Fotoplastikon 1919-2019” to cykl spotkań i wydarzeń zrealizowanych w okresie od września do listopada 2019 roku, mających na celu promowanie i upowszechnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego głównymi celami było budowanie pamięci zbiorowej oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o tradycję miejsca. Udział w przygotowaniu wydarzeń pozwolił uczestnikom zaproponowanych aktywności na nawiązanie osobistej więzi z ważnymi wydarzeniami i wzmocnienie postaw patriotycznych w codziennym życiu. Miejscem realizacji projektu była Willi Decjusza, renesansowy zabytek położony w krakowskiej dzielnicy Wola Justowska. Dzieje Willi Decjusza przeplatały się z historią Polski i losami wielkich rodów, czyniąc z niej świadka wielkich wydarzeń, wzniosłych momentów i dziejowych przemian.
 
Zaproponowane działania otworzyły odbiorcę na bogaty wachlarz środków wyrazu przedstawiających historyczne dziedzictwo w sposób nieoczywisty lecz aktywny. Aktywność i współistnienie twórcze uczestników warsztatów pisania piosenek i malarstwa miniatury włączyły beneficjentów do realizacji projektu. Wykorzystując swoje umiejętności, zdolności i pasje stali się współtwórcami przygotowanego przez projektodawcę dzieła i równocześnie kreatorami końcowego efektu artystycznego.

Zadanie pn.: „Fotoplastikon 1919-2019” realizowane było przez Instytutu Kultury Willa Decjusza we współpracy z partnerami: Stowarzyszeniem Willa Decjusza oraz Fundacją Nauka i Kultura.
 

 
Projekt „Fotoplastikon 1919-2019” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.
Podczas dwóch edycji spacerów studyjnych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 8 oraz 15 września 2019, uczestnicy projektu „Fotoplastikon 1919- 2019” mieli okazję spotkać się wraz z ekspertami w miejscu, gdzie zachowane okoliczne pamiątki przywołują czas działań na rzecz odzyskania niepodległości. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku w najbliższej okolicy powstał również zespół kilkunastu budynków koszarowych, w których stacjonowali żołnierze austriackiej piechoty z 100. pułku czy wreszcie w roku 1934 na szczycie dominującego nad krajobrazem Sowińca usypano w Krakowie Kopiec Niepodległości.
Założeniem projektu „Fotoplastikon 1919-2019” było włączanie uczestników w czynne przygotowanie wydarzeń otwartych oraz wypracowanie unikatowych efektów artystycznych opartych na tematach związanych z budowaniem polskiej państwowości i niepodległością. Zaproponowano aktywności zróżnicowane pod względem formuły, takie jak: warsztaty artystyczno-edukacyjne historycznej techniki malarskiej oraz pisania piosenek i śpiewu. Dzięki zaangażowaniu uczestników, podjętemu przez nich wysiłkowi i wielu godzinom wspólnej pracy, a także wiedzy i oddaniu ekspertów, rozwijających nie tylko merytoryczne aspekty, lecz także budujących kreatywną atmosferę, powstały wartościowe efekty. Zaprezentowane zostały szerokiej publiczności podczas dni otwartych w Willi Decjusza w dniach 15 i 17 listopada 2019 roku w formie wystawy współczesnych interpretacji malarskich techniki miniatury oraz występów wokalno-aktorskich przygotowanych przez uczestników warsztatów. Wydany został również katalog utrwalający efekty projektu i dokumentujący powstałe prace malarskie oraz wypracowane teksty piosenek.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej