Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

„Kultura bez barier” 17.10.2022

Dostosowanie Willi Decjusza do osób ze specjalnymi potrzebami.
„Historia Willi Decjusza od czasów Justusa Decjusza do współczesności” wiosną przyszłego roku będzie w sposób jeszcze bardziej kompleksowy dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Instytut Kultury Willa Decjusza rozpoczyna zadanie pod takim tytułem w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut fur Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier w ramach działania 4.3 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zaimplementowanie modelu, który pozwoli na uruchomienie i rozwijanie procesu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do oferty kulturalnej.
 
Poszczególne komponenty zadania będą służyły przede wszystkim likwidowaniu barier w podróży odbiorcy do Willi Decjusza - miejscu wydarzeń kulturalnych, jak i zastosowaniu  wieloaspektowych narzędzi umożliwiających indywidualne i samodzielne zapoznanie się z przestrzenią zabytkowego obiektu i jego bogatą historią. Pakiet udogodnień będzie służył wzmacnianiu wiedzy i kompetencji kulturowych, a także uczestnictwa w kulturze nowym grupom odbiorców.
 
Program jest również propozycją skierowaną w sposób szczególny do osób z niepełnosprawnością wzroku. Potencjał społeczno-kulturowy renesansowego zespołu będzie punktem wyjścia do realizacji tematycznych cykli warsztatów, które umożliwią osobom z dysfunkcjami wzroku osobistą interpretację przestrzeni zabytkowej oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i własnymi doświadczeniami z innymi odbiorcami. Od kwietnia 2023 roku publiczność będzie maiła okazję do zapoznania się z unikatową perspektywą opowiadania o historii Willi Decjusza. Czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa kulturowego przyczyni się do rozwoju doświadczeń osób niepełnosprawnych i wzrostu obecności osób zależnych w korzystaniu z oferty kulturalnej, a także zainteresowania dziedzictwem kulturowym w tej grupie społecznej.

Projekt "Kultura bez barier"

grafika z logotypami
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej