Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Konferencja "Cel: dziedzictwo" za nami 26.04.2022

21 kwietnia br. w Willi Decjusza odbyła się konferencja pt. „CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania.
fotografia: grupa uczestników konferencji stojąca na schodach Willi Decjusza
21 kwietnia br. w Willi Decjusza miała miejsce konferencja pt. „CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania”, której celem było przede wszystkim stworzenie przestrzeni na rozmowę o ochronie dziedzictwa kulturowego w kontekście bieżących wydarzeń w Ukrainie oraz prezentacja wyników dwuletniego projektu pt. „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, realizowanego w latach 2020-2022, jako przedmiot współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie.

Program konferencji objął takie tematy jak: prawo humanitarne i międzynarodowe, obowiązki administratorów i zarządców zabytków, zagadnienia konserwacji ratunkowej czy plany ochrony zabytków i przygotowanie obiektów i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom. W panelu otwierającym pt. “Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania” udział wzięli: Monika Bogdanowska, Narodowy Instytutu Dziedzictwa, Lilia Onyszczenko, Dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków, Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

W swoim krótkim przemówieniu, Lilia Onyszczenko, nawiązując do bieżących wydarzeń w Ukrainie powiedziała:
„Dzień 24 lutego zmienił Nas na zawsze, poranek tego dnia rozpoczął się od alarmu, oznaczającego bombardowanie wielu miast Ukrainy […], telefon dzwonił bez przerwy, nikt, tak naprawdę do końca nie wierzył, że taka sytuacja może mieć miejsce w XXI wieku, w Europie Środkowej”

Uzupełniając wypowiedzi poprzedników, Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki podkreślił:
„Każdy czas kryzysu pokazuje, że w momencie, gdy kryzys się pojawia, to okazuje się, że coraz mniej liczą się struktury i przygotowane systemy, mechanizmy, strategie, a coraz bardziej LUDZIE”.

W kolejnej części konferencji, koordynatorki projektu: dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, AMW, dr Katarzyna Góralczyk, IKWD UP JPII, oraz Aleksandra Szymańska-Niekłań, SWD zaprezentowały program studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny. Kompleksowy program studiów podyplomowych realizowany będzie w formie hybrydowej przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Instytut Kultury Willa Decjusza. 

W drugiej części dnia odbyła się sesja wystąpień indywidualnych, w ramach której swoje przemówienia wygłosili m.in. prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Kazimierz Lankosz, Uniwersytet Jagielloński, Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca w MKIDN, ppłk. Jan Sabiniarz, NATO Civil-Military Celebration Centre of Excellence, bryg. mgr Rafał Czaja, SA PSP w Krakowie oraz st. kpt. mgr Artur Luzar, SA PSP w Krakowie.

Dzień później, 22 kwietnia odbyły się warsztaty pt.: „Plan ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego” – teoria i praktyka”, prowadzone przez dr Katarzynę Góralczyk oraz st. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż. Krzysztofa T. Kociołka.

W imieniu Organizatorów jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji, oraz wszystkim jej uczestnikom.

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami projektowymi, których premiera odbyła się w trakcie konferencji:
https://willadecjusza.pl/aktualnosci/publikacje-ochrona-dobr-kultury-w-sytuacjach-kryzysowych-i-konfliktach-zbrojnych-1


Tych, z Państwa, którym nie udało się być tego dnia z nami podczas konferencji, serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia, dostępnej pod linkiem:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=722213682293779

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji:

Patronat honorowy nad konferencją:
prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa


Patron konferencji:
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patroni Medialni konferencji:
Polskie Radio dla Zagranicy
Radio Kraków
Kwartalnik „Herito”
Magiczny Kraków

Finansowanie projektu


Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155. 550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27 450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej