Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Konferencja "CEL: Dziedzictwo" 11.04.2022

Zapraszamy w kwietniu na konferencję "CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania” w Willi Decjusza.
fotografia: fasada Willi Decjusza
Konferencja "CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania"
21-22 kwietnia 2022 r. | Willa Decjusza | Kraków

(przewidziana transmisja online oraz tłumaczenie PL_EN)

Szanowni Państwo,
w dniu w którym wysyłamy niniejsze zaproszenie wiadomo już, że wskutek działań wojennych wojsk rosyjskich na Ukrainie zniszczeniu uległ Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, zabytkowe budynki uniwersytetu im. Wasyla Karazina w Charkowie, Akademia Sztuk Pięknych w stolicy i muzeum znanej ludowej malarki Marii Prymaczenko, której prace, po raz pierwszy w Polsce, oglądaliśmy w Willi Decjusza w 2020 r. Dyrektorzy i kustosze ukraińskich instytucji kultury kierują do międzynarodowej społeczności dramatyczne apele o pomoc. W odpowiedzi na nie trwają zbiórki, organizowane są transporty i inne działania pomocowe. Wydarzenia ostatnich wojennych dni wymagają natychmiastowych działań, ale wiemy także, że proces zabezpieczania, odbudowy i restauracji zabytków i dzieł sztuki będzie wymagał długofalowego wysiłku społeczności międzynarodowej.

Konferencja, która odbędzie się w dn. 21-22. kwietnia br. w Willi Decjusza pt.: „CEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania” zaplanowana została kilka miesięcy temu i miała na celu prezentację wyników dwuletniego projektu pt.: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, realizowanego w latach 2020-2022, jako przedmiot współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie, w ramach Programu Edukacja, z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu Państwa Polskiego.

Celem projektu było opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych, opracowanie programu kursów w zakresie ochrony dóbr kultury oraz przygotowanie pakietu publikacji. Projekt pokazał złożoność problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i zweryfikował ofertę programową, która jest obecnie dostępna na rynku.

Wypracowane efekty i wnioski z poszczególnych etapów projektu, oraz przede wszystkim bieżące wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu, iż ochrona dóbr kultury to proces stale aktualny w każdym kontekście. Program konferencji obejmuje tematy takie jak: prawo humanitarne, obowiązki administratorów i zarządców zabytków, zagadnienia konserwacji ratunkowej czy plany ochrony zabytków i przygotowanie obiektów i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom to kwestie, które w ciągu ostatnich dni nabrały priorytetowego znaczenia. Tym bardziej pokazanie działań z perspektywy polskiej i międzynarodowej zyskuje na znaczeniu. Wojna i postępujące zniszczenia w Ukrainie uzmysławiają, że liczne dobra kultury, które objęte są ochroną Konwencji Haskiej, nadal pomimo wielu wysiłków i apeli są celem świadomych ataków.

Każda z sytuacji kryzysowych: konflikt zbrojny, katastrofa naturalna, przestępczość czy nawet zaniedbanie, wymaga innego zestawu kompetencji i planu dziania. Niezbędne jest ugruntowywanie i systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony dziedzictwa kultury, w szczególności przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i instytucji gromadzących dobra kultury.

W sprawach dotyczących konferencji prosimy pisać na adres:
justyna.pawlik@willadecjusza.plCEL: DZIEDZICTWO. Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania
21-22 kwietnia 2022 r., Willa Decjusza, Kraków

Program

Rejestracja pod linkiem: https://forms.gle/C5Lam3Ap8JLUVy2VA 
Transmisja online - kliknij tutaj 

 
21 kwietnia 2022 r.

9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie konferencji

Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury
Jan Piekło, Przewodniczący Stowarzyszenia Willa Decjusza
Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW)
Dominika Kasprowicz, Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza

 10.30 Panel otwierający
“Ochrona dóbr kultury - polskie odpowiedzi na bieżące wyzwania”
Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Lilia Onyszczenko-Szweć, Dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej
Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków
Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury
Moderator: Dominika Kasprowicz, Instytut Kultury Willa Decjusza

Przerwa kawowa

12.00 Prezentacja efektów projektu: Międzysektorowe wyzwania specjalista ds. ochrony dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny - Program studiów podyplomowych wraz z kompletem publikacji – dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień prof.  AMW, dr Katarzyna Góralczyk  IKWD, UP JPII
Część I transmitowana online w j. angielskim.
12.55 Pamiątkowa fotografia
13.00 Lunch
14.00 Wystąpienia indywidualne (15 min)
Ewakuacja zbiorów według konwencji haskiej z 1954 r. - prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański
Prawna sytuacja Ukrainy na arenie międzynarodowej po zakończeniu wojny – prof. dr hab. Kazimierz Lankosz 
Realizacja zadań ochrony dóbr kultury w warunkach wojennych – Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Radca w MKIDN
Ochrona dóbr Kultury i CIMIC - małżeństwo z rozsądku -  Jan Sabiniarz
Działalność Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie - bryg. mgr Rafał Czaja, SA PSP w Krakowie
Pierwsze minuty są najważniejsze - dobre praktyki podczas współpracy pracownika muzeum oraz strażaka podczas pożaru - st. kpt. mgr Artur Luzar, SA PSP w Krakowie

22 kwietnia 2022 r.

Warsztat pt.: „Plan ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego” – teoria i praktyka”

Willa Decjusza, Kraków
Rejestracja pod linkiem: https://forms.gle/6xcwQbH79FFsaEdm6 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-16.00 Warsztat

W ramach warsztatu omówione zostaną zasady tworzenia planów ochrony obiektów ruchomych i nieruchomych:

- częścią opisową: charakterystyką zabytku, oceną stanu technicznego budynku, analizą zagrożeń dla zabytku w razie konfliktu zbrojnego czy też instrukcją postępowania pracowników w razie wystąpienia określonych sytuacji kryzysowych;
- częścią graficzną: kartą projektową, mapą usytuowania zabytku nieruchomego w terenie;
- przykładowymi załącznikami: wzorem karty projektowej, sposobem informowania o stratach czy też planem sytuacyjnym jednostki organizacyjnej.

W trakcie warsztatu przewidziane są także zajęcia praktyczne.
Prowadzenie: dr Katarzyna Góralczyk, st. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek

*Ilość miejsc ograniczona. Na warsztaty w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby biorące udział w szkoleniu po raz pierwszy.

Do zobaczenia w Krakowie!

https://www.facebook.com/events/1399471547141645?ref=newsfeed Patronat honorowy:
prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa


Patron wydarzenia:
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patroni Medialni:
Polskie Radio dla Zagranicy
Radio Kraków
Kwartalnik „Herito”
Magiczny Kraków


Finansowanie projektu

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155. 550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27 450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Operator Programu

Więcej informacji na stronach Operatora i Programu:
www.frse.org.p
https://education.org.pl

Zapraszamy na profil projektu: https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej