pl
A A A

Konferecja online 12.06.2020

Zapraszamy na międzynarodową konferencję "From So Far to So Close. Addressing the Refugee Phenomenon: History, Sociology, Technology”.

Konferencja "From So Far to So Close. Addressing the Refugee Phenomenon: History, Sociology, Technology”.

W ramach konferencji odbędą się 3 sesje:
1. Przedstawienie historii przymusowych przesiedleń w XX-wiecznej Europie na podstawie trzech przykładów. 
2. Dyskusja nad socjologicznymi aspektami zjawiska uchodźstwa z perspektywy badań, doświadczeń NGO-s i świadectw samych uchodźców.
3. Dyskusja o związkach między dziedzictwem kulturowym a nowymi technologiami z prezentacją kilku europejskich projektów jak TRACTION, SPICE i SO-CLOSE.

Konferencja odbędzie się 15 i 16 czerwca 2020 i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCIjgzAh96n7k0D7LzZ1pLVA?view_as=subscriber

Dokładny harmonogram konferencji znajduje się w załączniku.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Wzmocnienie więzi społecznych poprzez dzielenie się dziedzictwem kulturowym przymusowych migracji – SO-CLOSE”. Misją projektu jest przyczynianie się do spójności społecznej i walka z marginalizacją lub wykluczeniem uchodźców poprzez umożliwienie spotkań między podobnymi historiami życiowymi, poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych i artystycznych. W oparciu o teorie dziedzictwa kulturowego, ukazujące podobieństwa między przeszłymi i obecnymi doświadczeniami, wsłuchując się w potrzeby grup docelowych oraz poprzez opracowanie metodologii współtworzenia narzędzi cyfrowych i produktów kultury, SO-CLOSE poprawi spójność społeczną i będzie promować wzajemne zrozumienie między uchodźcami i ich społecznościami lokalnymi.

Harmonogram konferencji

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej