Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Kolekcja publikacji "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych" 23.06.2022

Przypominamy, że komplet publikacji, który – mamy nadzieję – będzie dla Państwa wartościowym źródłem wiedzy w zakresie ochrony dóbr kultury jest już dostępny online.
Ochrona dóbr kultury, rozumiana jako opieka nad nimi w czasie pokoju i zabezpieczenie ich w czasie kryzysu lub konfliktu zbrojnego, zobowiązuje osoby w nią zaangażowane oraz postronnych użytkowników do konkretnych działań dostosowanych do czasu i okoliczności. Doświadczenie pokazuje, że skuteczność działań ratunkowych uzależniona jest od stopnia przygotowań oraz przeszkolenia właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych oraz personelu instytucji gromadzących dobra kultury. Kluczowe jest należyte przygotowanie obiektów, zbiorów i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom, jakie stawiają różnorodne i trudne do przewidzenia sytuacje kryzysowe i konflikty zbrojne.


W ramach projektu „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” realizowanego w latach 2020-2022 przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Akademię Marynarki Wojennej i Instytut Kultury Willa Decjusza pracowano nad zagadnieniem w sposób kompleksowy, uwzględniając zarówno perspektywę cywilną, jak i służb mundurowych. W ramach projektu opracowano: program studiów podyplomowych we wskazanym obszarze, komplet publikacji i ofertę szkoleniową dostępną poza studiami.
Interdyscyplinarny program studiów, zaplanowany na 196h jest owocem pracy zespołu ekspertów z różnych dziedzin, komplet publikacji zawiera bardzo obszerny materiał źródłowy: dwa tomy monografii-podręcznika, dwa tomy aktów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz zbiór kazusów i instrukcje . Zrealizowano warsztaty, spotkania upowszechniające online oraz konsultacje z przedstawicielami różnych instytucji.


Zakończenie projektu zbiegło się z ważnymi okolicznościami geopolitycznymi: atakiem Rosji na Ukrainę i zamierzonymi aktami niszczenia obiektów zabytkowych przez Rosjan. Równocześnie kontekst ten spowodował skokowy wzrost zainteresowania samym projektem i jego efektami, dlatego też z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce komplet publikacji, który – mamy nadzieję – będzie dla Państwa wartościowym źródłem wiedzy.
 
Projekt realizowano w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu państwa polskiego.
 
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej