pl
A A A

IKWD członkiem Europa Nostra 09.07.2020

Instytut Kultury Willa Decjusza członkiem stowarzyszenia Europa Nostra!
Działająca od 1963 roku Europa Nostra to ogólnoeuropejska federacja organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Organizacja wspierana jest przez wiele organów publicznych, osoby prywatne i firmy. Obejmuje 42 kraje w Europie i 5 krajów poza kontynentem.

W tym roku Instytut Kultury Willa Decjusza dołączył do prestiżowego grona organizacji działających w ramach sieci Europa Nostra. Misją, jaką kieruje się Europa Nostra, jest umieszczenie kultury i dziedzictwa kulturowego w centrum europejskiej działalności. Idea ta przyświeca IKWD od początku jego działalności. 

Jedną z flagowych aktywności Europa Nostra jest powstała w 2002 roku inicjatywa przyznawania prestiżowej nagrody Europa Nostra Awards/ European Heritage Awards – najważniejszego wyróżnienia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego kierowanego do architektów, rzemieślników, specjalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego, instytucji publicznych i prywatnych a także lokalnych społeczności. Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach, na które składają się: konserwacja, aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego, badania, edukacja, szkolenia i zwiększanie świadomości.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nabór zgłoszeń do nagrody Europa Nostra Awards/European Heritage Awards zostały otwarty!

To szansa, aby najbardziej utalentowani i inspirujący europejscy architekci, rzemieślnicy, eksperci od dziedzictwa kulturowego, rzemieślnicy, profesjonaliści, wolontariusze, instytucje publiczne i prywatne oraz społeczności lokalne zostali uznani za swoje osiągnięcia!

Przyznawane nagrody identyfikują i promują najlepsze praktyki w zakresie ochrony i ulepszania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, do których zalicza się: stymulowanie transgranicznej wymiany wiedzy w całej Europie, zwiększanie świadomości społecznej i stymulowanie nowych inicjatyw. Co więcej, wyróżniają wybitne projekty ochrony przyrody i innowacyjne badania poświęcone dziedzictwu kulturowemu.

Aby aplikować należy do 1 października 2020 wypełnić formularz znajdujący się na stronie:
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/

Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego materiału obrazującego kategorie, w których przyznane zostaną nagrody:
https://www.youtube.com/watch?v=A3q6jU05MSk

W 2021 r. Zostanie przyznanych 30 wyróżnień dla projektów i inicjatyw z całej Europy. Spośród nich 4 zwycięzców otrzyma Grand Prix z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 euro. Przyznana zostanie również nagroda Public Choice Award po głosowaniu internetowym przeprowadzonym przez Europa Nostra. Ponadto spośród złożonych wniosków przyznane zostaną również dwie nagrody specjalne ILUCIDARE za doskonałość w zakresie innowacji i stosunków międzynarodowych opartych na dziedzictwie.


Nagrody European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, są wspierane przez program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Nagrody specjalne ILUCIDARE są wspierane przez unijny program badań i innowacji „Horyzont 2020”.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej