Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Historia Willi Decjusza 16.05.2023

Weź udział w szkoleniu na przewodnika!
Szkolenie „Historia Willi Decjusza od czasów Justusa Decjusza do współczesności”

W dniach 29-31 maja 2023 zapraszamy na szkolenie przygotowujące do roli przewodników po obiekcie zabytkowym adresowane do osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym, w tym również do osób z niepełnosprawnością wzroku.

Celem szkolenia jest stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w interpretacji dziedzictwa, a także budowanie świadomości potrzeby ochrony obiektów zabytkowych oraz zaangażowanie społeczne osób niepełnosprawnych. Poprzez udział w programie realizowanym w miejscu o bogatej historii i tradycji uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu architektury i historii sztuki oraz umiejętności oprowadzania zwiedzających po zabytkowych obiektach.

Zajęcia realizowane są na terenie zabytkowej Willi Decjusza, rezydencji pochodzącej z okresu renesansu, usytuowanej na terenie Woli Justowskiej – dzisiejszej dzielnicy Krakowa, która została wybudowana w 1535 roku z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, sekretarza Zygmunta Starego. W obrębie zespołu pałacowego znajdują się również dwie oficyny: Dom Łaskiego z XVII wieku i Dom Erazma z początku XXI wieku otoczone Parkiem Decjusza.

Program warsztatów obejmuje część teoretyczną:
wykład wprowadzający do sztuki i kultury renesansu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków Krakowa i Małopolski, spacer studyjny, w ramach którego omówione zostaną reprezentacyjne pomieszczenia Willi Decjusza i oficyny nazywanej Domem Łaskiego oraz wykład terenowy po założeniu pałacowo-parkowym Willi Decjusza.
Na podstawie przekazanych materiałów oraz pod kierunkiem instruktorów uczestnicy szkolenia przygotują własne indywidualne scenariusze zwiedzania.

Część praktyczna obejmuje testowe
oprowadzanie po obiekcie w towarzystwie instruktora, a  następnie na zakończenie szkolenia każdy z uczestników oprowadzi jedną grupę zwiedzających na terenie kompleksu pałacowo-parkowego Willi Decjusza.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu w interpretacji zabytkowej przestrzeni kursanci będą mogli zaangażować się w udostępnianie Willi Decjusza szerokiej publiczności oraz podjąć się roli przewodnika oprowadzającego po obiekcie zabytkowym według samodzielnie przygotowanej interpretacji.

Narzędzia i udogodnienia:

W szkoleniu wykorzystane zostaną różnego rodzaju narzędzia, służące przybliżeniu przekazywanych treści, takie jak:
- nagrania zawierające informacje na temat historii Willi Decjusza oraz jej właścicieli;
- nagrania audiodeskrypcji zawierające opisy budynku oraz poszczególnych sal wraz z wyposażeniem;
- słownik pojęć z zakresu historii sztuki wykorzystywanych do opisu budynku;
- tyflografiki - wypukłe wydruki przedstawiające elewację budynku oraz elementy dekoracji ściennych;
- model przestrzenny pozornego okna, będącego świadectwem historycznych przekształceń architektury;
- plany tyflograficzne rozmieszczenia pomieszczeń na każdej kondygnacji;
- model przestrzenny 3 D budynku Willi Decjusza.

Uczestnicy pracują w oparciu o materiał zaprezentowany podczas wykładów oraz spacerów studyjnych. Praca obejmuje m.in. konsultacje z ekspertami, wybór formy przekazu, ustalanie ścieżki zwiedzania. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie podczas szkolenia.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania prosimy przesyłać na adres: kasia@willadecjusza.pl  


Szkolenie odbywa się w ramach przedsięwzięcia grantowego pt.: „Historia Willi Decjusza od czasów Justusa Decjusza do współczesności”, realizowanego w projekcie „Kultura bez barier", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej