pl
A A A

CENTRUM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH 11.10.2021

DYREKTOR IKWD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY W CENTRUM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH W INSTYTUCIE KULTURY WILLA DECJUSZA
DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTY W CENTRUM REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH W INSTYTUCIE KULTURY WILLA DECJUSZA
Oferujemy:

·        stabilne zatrudnienie w nowej instytucji kultury Miasta Krakowa;
·        umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną;
·        kreatywną atmosferę pracy;
·        interdyscyplinarność zadań;
·        współtworzenie nowych obszarów rozwojowych Instytutu;
·        możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego w ciekawym i wymagającym obszarze.

Od kandydatów do naboru oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

·        wyższe wykształcenie;
·        znajomość branży literackiej oraz wydarzeń literackich w Polsce, wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;
·        bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
·        umiejętność tworzenia i redagowania tekstów;
·        samodzielność, rzetelność oraz odpowiedzialność;
·        łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność;
·        efektywna organizacja pracy własnej;
·        umiejętność pracy pod presją czasu;
·        wysoka kultura osobista;
·        umiejętność pracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:
·        mile widziane doświadczenie w pracy w branży kreatywnej i/lub w realizacji projektów międzynarodowych.


Do zakresu obowiązków będzie należało:
·        koordynacja międzynarodowych programów rezydencjalnych dla pisarzy i artystów (m.in. w ramach Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN oraz Programu Rezydencjalnego Krakowa Miasta Literatury UNESCO): obsługa kuratorska i logistyczna pobytów, organizowanie spotkań i wydarzeń artystycznych (zwłaszcza literackich), seminariów, warsztatów i spotkań tematycznych;
·        praca nad serią wydawniczą Instytutu Kultury Willa Decjusza (m.in. opracowanie koncepcji, kontakt z partnerami i autorami, wybór tekstów, zlecanie tłumaczeń, zlecanie projektu grafiki, składu i druku);
·        pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych (granty);
·        współpraca przy realizacji bieżących zadań IKWD.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

·        Stanowisko: Specjalista w Centrum Rezydencji Artystycznych
·        Wynagrodzenie miesięczne zgodne z Regulaminem wynagrodzeń Instytutu Kultury Willa Decjusza  oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy.

Wykaz dokumentów aplikacyjnych

·        CV;
·        list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@willadecjusza.pl w terminie do 21 października 2021 r.

Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Kultury Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie przy ul. 28 lipca 1943 17a.

Pełny tekst polityki prywatności: https://willadecjusza.pl/polityka-prywatnosci
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej