Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Zbiór publikacji "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych"

Publikacje: "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Monografia. Tom I i II" oraz "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Kazusy i instrukcje" pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk i Marty Szuniewicz-Stępień, a także "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Wybór źródeł krajowych" pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk, Krzysztofa Sałacińskiego i Marty Szuniewicz-Stępień i "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Wybór źródeł międzynarodowych " pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk, Marka Lemiesza i Marty Szuniewicz-Stępień są efektem pracy ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa i stanowią pokłosie projektu: "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin", realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza.

Ochrona dóbr kultury, rozumiana jako opieka nad nimi w czasie pokoju i zabezpieczenie ich w czasie kryzysu lub konfliktu zbrojnego, zobowiązuje osoby w nią zaangażowane oraz postronnych użytkowników do konkretnych działań dostosowanych do czasu i okoliczności. Doświadczenie pokazuje, że skuteczność działań ratunkowych uzależniona jest od stopnia przygotowań oraz przeszkolenia właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych oraz personelu instytucji gromadzących dobra kultury. Kluczowe jest należyte przygotowanie obiektów, zbiorów i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom, jakie stawiają różnorodne i trudne do przewidzenia sytuacje kryzysowe i konflikty zbrojne.

W ramach projektu pracowano nad zagadnieniem w sposób kompleksowy, uwzględniając zarówno perspektywę cywilną, jak i służb mundurowych. W ramach projektu opracowano: program studiów podyplomowych we wskazanym obszarze, komplet publikacji i ofertę szkoleniową dostępną poza studiami.
Interdyscyplinarny program studiów, zaplanowany na 196h jest owocem pracy zespołu ekspertów z różnych dziedzin, komplet publikacji zawiera bardzo obszerny materiał źródłowy: dwa tomy monografii-podręcznika, dwa tomy aktów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz zbiór kazusów i instrukcje.

Mamy nadzieję, że przygotowane publikacje będą stanowić przydatne kompendium, porządkujące i poszerzające wiedzę z tak rozległej i złożonej dziedziny, jaką jest ochrona dóbr kultury.


Projekt realizowano w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu państwa polskiego.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej