Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Prawo do kultury i wolność jej twórców

Zapraszamy na międzynarodową debatę o wolności w kulturze w czasach politycznej zmiany.
Debata | 22 września 2023, Willa Decjusza

Tuż przed październikowymi wyborami do Sejmu członkowie European Alliance of Academies wraz z Akademie der Künste i Willą Decjusza zapraszają na międzynarodową debatę o wolności sztuki i prawie twórców do wolności artystycznej.


Dwuczęściową debatę, która odbędzie się 22 września w Willi Decjusza w Krakowie z udziałem przedstawicieli  niezależnych instytucji kulturalnych i artystów zainauguruje przemówienie Alexandry Xanthaki, Specjalnej Wysłanniczki ONZ ds. Kultury.

Podczas spotkania zostaną poddane analizie programy wyborcze pięciu polskich największych partii kandydujących w wyborach do sejmu w tym roku, rzucając światło na status sztuki i kultury w polskim krajobrazie politycznym oraz dostęp do kultury i wolności artystycznej. Członkowie EAA przedstawią także raporty z innych krajów europejskich, w których można zaobserwować podobne jak w Polsce zmiany w polityce kulturalnej.
Przy wspólnym stole zaproszeni goście podczas debaty będą dyskutować m.in. o prawie do kultury jako prawie każdego człowieka, o instytucjach kultury jako ostojach wolności artystycznej, o zmieniającym się modelu polityki kulturalnej w Polsce i wielu innych kwestiach.

Program debaty:

11.30
Powitanie: Dominika Kasprowicz, Dyrektorka Willi Decjusza, Jeanine Meerapfel, Rektorka Akademie der Künste i inicjatorka European Alliance of Academies, Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

11.45-12.15
Wystąpienie Alexandra Xanthaki, Specjalnej Wysłanniczki ONZ ds. Kultury

12.15-13.15
Debata "Prawa i wolność kultury w czasach zmian politycznych" (część 1.)**

Temat: Wolność sztuki i kultury - przypadki wybranych krajów, kultura i wolność sztuki w debacie publicznej i polityce krajów, EAA i inne przykłady subnarodowych sieci solidarności.

Prelegenci:
Jan Tomasz Adamus | dyrygent, dyrektor artystyczny Capelli Cracoviensis
Ferenc Czinki
| przewodniczący Szépírók Társasága, członek EAA
Wolfgang Kaleck |
Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka
Valerio Rocco Lozano
| dyrektor Círculo de Bellas Artes de Madrid, członek EAA
Jeanine Meerapfel
| Rektorka Akademie der Künste i inicjatorka European Alliance of Academies (EAA)
Aleš Šteger | słoweński pisarz, członek EAA i Akademie der Künste
Alexandra Xanthaki
| Specjalna Wysłanniczka ONZ ds. Kultury
Cécile Wajsbrot | francuska pisarka, członkini EAA iAkademie der Künste

Moderacja: Marion Döring (EAA)

14.00 - 15.30
Debata: Prawa i wolność kultury w czasach zmian politycznych (część 2.) **

Temat: Prawo do kultury jako prawo człowieka, instytucje kultury jako ostoje wolności artystycznej, zmieniający się model polityki kulturalnej w Polsce, kultura jako kwestia polityczna - aktualne wyzwania, scenariusze na przyszłość.

Prelegenci:
Witold Bereś | dziennikarz, pisarz, filmowiec
Krzysztof Głuchowski | dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, aktor
Dominika Kasprowicz | dyrektorka Willa Decjusza, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim
Michał Ana Nowicki | dyrektor teatru BARAKAH
Bartosz Szydłowski | dyrektor teatru Łaźna Nowa i dyrektor artystyczny festiwalu Boska Komedia, reżyser teatralny
Natalia Zarzecka | dyrektorka Cricoteki, kuratorka sztuki, muzealniczka

Moderacja: Justyna Nowicka | dziennikarka

** Wydarzenie z tłumaczeniem symultanicznym PL_ENG, transmitowane będzie online.


O EAA:
The EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES
to międzynarodowa sieć uczelni artystycznych i instytucji kulturalnych w całej Europie, która opowiada się za wolnością sztuki. Poprzez nowe formy współpracy, instytucje prowadzą międzynarodową i bezpośrednią wymianę informacji na temat rozwoju polityki kulturalnej w swoich krajach. EAA wspiera wymianę sztuki i artystów, szczególnie tych, którzy mogą doświadczać społeczno-politycznych ograniczeń w wykonywaniu swojej pracy artystycznej lub wolności wypowiedzi.
Wśród instytucji partnerskich EAA znajduje się ponad 60 renomowanych uczelni artystycznych, krajowych aktorów polityki kulturalnej, ale także mniejszych instytucji kulturalnychz krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Sztuka i kultura są niezbędne dla funkcjonowania demokracji i spójności społecznej. Opowiadamy się za wolnością sztuki jako warunkiem wstępnym naszego kulturalnego, społecznego i politycznego stylu życia. Niezależność stanowisk i instytucji artystycznych od nakazów politycznych, narodowych i religijnych jest podstawą demokracji.
Opowiadamy się za humanizmem, który sprzeciwia się wszelkim formom rasizmu, dyskryminacji i przemocy. Bronimy również praw tych, którzy nie urodzili się w Europie, ale szukają tutaj szansy na przetrwanie i pokojowe współistnienie.- piszą w manifeście założycielskim inicjatorzy EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES.

Więcej o EAA:
https://allianceofacademies.eu/


Organizator wydarzenia:
European Alliance of Academies

Współorganizatorzy wydarzenia:
Akademie der Künste
Instytut Kultury Willa Decjusza
Stowarzyszenie Willa Decjusza


Partner wydarzenia:
Tygodnik Powszechny
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej