Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Triangle for Ukrainian Artists

„Triangle for Ukrainian Artists” (w skrócie: TUA) to unijny projekt realizowany w ramach programu Kreatywna Europa, którego inicjatorem są szwedzkie instytucje kultury: Kulturhuset Stadsteatern i Rikstolvan Konst.
Projekt oparty na współpracy między Ukrainą, Polską i Szwecją, ma na celu wspieranie twórczości ukraińskich dramaturgów podczas trwającej obecnie wojny poprzez organizację rezydencji literackich i spotkań sieciujących, a także zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz tłumaczeń.

W ramach projektu powstanie 10 sztuk teatralnych napisanych przez ukraińskich artystów, podczas organizowanych przez Rikstolvan rezydencji literackich.Powstałe utwory zostaną przetłumaczone na język szwedzki i udostępnionych na stronach internetowych Rikstolvan oraz Teatru Dramaturgów. Sztuki zostaną również wystawione podczas festiwalu teatralnego w Kijowie oraz Biennale Sztuk Performatywnych w Szwecji w 2025 roku.
Projekt obejmuje także serię odczytów, spotkań sieciujących oraz spotkania festiwalowe, podczas których ukraińscy dramatopisarze będą mogli zaprezentować swoją twórczość wśród szwedzkiego środowiska teatralnego i nawiązać z nim współpracę.
W ramach projektu odbędzie się również cykl wizyt studyjnych w najważniejszych instytucjach teatralnych w Krakowie.
Ważną częścią projektu będzie również stworzenie dokumentu (policy paper), który w oparciu o badania potrzeb ukraińskiego środowiska artystycznego wskazywać będzie metody wsparcia wolności słowa i demokracji, mogące znaleźć zastosowanie również w innych krajach dotkniętych wojennym kryzysem. Dokument zostanie zaprezentowany podczas podsumowującej projekt konferencji, która odbędzie się w Willi Decjusza w Krakowie jesienią 2025 roku.

Partnerzy:
Kulturhuset / Stadsteatern (Szwecja) jest inicjatorem i liderem projektu. Bazując na swoim doświadczeniu jako koordynator programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN w Sztokholmie, Kulturhuset zapewni profesjonalne wsparcie dramatopisarzom, organizując wydarzenia promujące współpracę między szwedzkimi i ukraińskimi artystami oraz oferując im mentoring. Instytucja zrealizuje również inicjatywę „Bank Kultury”, w ramach której Teatr Dramaturgów w Kijowie zostanie zaopatrzony w sprzęt niezbędny do kontynuowania działalności Teatru w czasie wojny.

Teatr Dramaturgów w Kijowie to grupa teatralna zrzeszająca szerokie środowisko ukraińskich dramaturgów. Teatr dysponuje sceną w centrum Kijowa, która jest obecnie w remoncie. Projekt obejmuje wsparcie w wyposażeniu nowej sceny Teatru w sprzęt techniczny, a także rezydencje dla członków Teatru Dramaturgów.

Rikstolvan to galeria sztuki współczesnej i miejsce spotkań w Österlen w południowej Szwecji, które w ramach TUA zrealizuje rezydencje dla ukraińskich dramatopisarzy.  Instytucja założy również „Archiwum współczesnego dramatu ukraińskiego” i stworzy sieć tłumaczy i wydawców rozpowszechniających twórczość ukraińskich dramatopisarzy.

Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie we współpracy z ukraińską diasporą i artystami w kryzysie (program ICORN), odegra w projekcie TUA kluczową rolę, polegającą na zbadaniu potrzeb ukraińskiego środowiska artystycznego oraz opracowaniu policy paper, które wskaże metody wsparcia artystów żyjących w krajach dotkniętych wojennym kryzysem. Willa Decjusza zorganizuje również wizyty studyjne, dające ukraińskim dramatopisarzom możliwość sieciowania z krakowskim środowiskiem teatralnym.

Scensverige to szwedzka koalicja na rzecz sztuk performatywnych, której zadaniem w ramach TUA będzie głównie rozpowszechnianie sztuk napisanych przez ukraińskich dramatopisarzy. Jako organizacja zrzeszająca ponad 200 partnerów, a także organizująca Biennale Sztuk Performatywnych w 2025 roku, Scensverige oferuje dużą sieć kontaktów i szereg możliwości promowania rezultatów projektu.

Dofinansowanie

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone w ramach projektu poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów)i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska ani organ przyznający środki nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej