Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Triangle for Ukrainian Artists

„Triangle for Ukrainian Artists” (w skrócie: TUA) to unijny projekt realizowany w ramach programu Kreatywna Europa, którego inicjatorem są szwedzkie instytucje kultury: Kulturhuset Stadsteatern i Rikstolvan Konst.
Projekt oparty na współpracy między Ukrainą, Polską i Szwecją, ma na celu wspieranie twórczości ukraińskich dramaturgów podczas trwającej obecnie wojny poprzez organizację rezydencji literackich i spotkań sieciujących, a także zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz tłumaczeń.

W ramach projektu powstanie 10 sztuk teatralnych napisanych przez ukraińskich artystów, podczas organizowanych przez Rikstolvan rezydencji literackich.Powstałe utwory zostaną przetłumaczone na język szwedzki i udostępnionych na stronach internetowych Rikstolvan oraz Teatru Dramaturgów. Sztuki zostaną również wystawione podczas festiwalu teatralnego w Kijowie oraz Biennale Sztuk Performatywnych w Szwecji w 2025 roku.
Projekt obejmuje także serię odczytów, spotkań sieciujących oraz spotkania festiwalowe, podczas których ukraińscy dramatopisarze będą mogli zaprezentować swoją twórczość wśród szwedzkiego środowiska teatralnego i nawiązać z nim współpracę.
W ramach projektu odbędzie się również cykl wizyt studyjnych w najważniejszych instytucjach teatralnych w Krakowie.
Ważną częścią projektu będzie również stworzenie dokumentu (policy paper), który w oparciu o badania potrzeb ukraińskiego środowiska artystycznego wskazywać będzie metody wsparcia wolności słowa i demokracji, mogące znaleźć zastosowanie również w innych krajach dotkniętych wojennym kryzysem. Dokument zostanie zaprezentowany podczas podsumowującej projekt konferencji, która odbędzie się w Willi Decjusza w Krakowie jesienią 2025 roku.

Partnerzy:
Kulturhuset / Stadsteatern (Szwecja) jest inicjatorem i liderem projektu. Bazując na swoim doświadczeniu jako koordynator programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN w Sztokholmie, Kulturhuset zapewni profesjonalne wsparcie dramatopisarzom, organizując wydarzenia promujące współpracę między szwedzkimi i ukraińskimi artystami oraz oferując im mentoring. Instytucja zrealizuje również inicjatywę „Bank Kultury”, w ramach której Teatr Dramaturgów w Kijowie zostanie zaopatrzony w sprzęt niezbędny do kontynuowania działalności Teatru w czasie wojny.

Teatr Dramaturgów w Kijowie to grupa teatralna zrzeszająca szerokie środowisko ukraińskich dramaturgów. Teatr dysponuje sceną w centrum Kijowa, która jest obecnie w remoncie. Projekt obejmuje wsparcie w wyposażeniu nowej sceny Teatru w sprzęt techniczny, a także rezydencje dla członków Teatru Dramaturgów.

Rikstolvan to galeria sztuki współczesnej i miejsce spotkań w Österlen w południowej Szwecji, które w ramach TUA zrealizuje rezydencje dla ukraińskich dramatopisarzy.  Instytucja założy również „Archiwum współczesnego dramatu ukraińskiego” i stworzy sieć tłumaczy i wydawców rozpowszechniających twórczość ukraińskich dramatopisarzy.

Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie we współpracy z ukraińską diasporą i artystami w kryzysie (program ICORN), odegra w projekcie TUA kluczową rolę, polegającą na zbadaniu potrzeb ukraińskiego środowiska artystycznego oraz opracowaniu policy paper, które wskaże metody wsparcia artystów żyjących w krajach dotkniętych wojennym kryzysem. Willa Decjusza zorganizuje również wizyty studyjne, dające ukraińskim dramatopisarzom możliwość sieciowania z krakowskim środowiskiem teatralnym.

Scensverige to szwedzka koalicja na rzecz sztuk performatywnych, której zadaniem w ramach TUA będzie głównie rozpowszechnianie sztuk napisanych przez ukraińskich dramatopisarzy. Jako organizacja zrzeszająca ponad 200 partnerów, a także organizująca Biennale Sztuk Performatywnych w 2025 roku, Scensverige oferuje dużą sieć kontaktów i szereg możliwości promowania rezultatów projektu.

Dofinansowanie

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej