pl
A A A

Zwiedzaj Willę Decjusza 30.04.2021

Zapraszamy na zwiedzanie Willi Decjusza od 5 maja 2021.
Zapraszamy na zwiedzanie Willi Decjusza od 5 maja 2021.

W salach renesansowego zabytku prezentowana jest wystawa obrazów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz mebli z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wizyta w tym magicznym miejscu będzie również okazją do poznania jego bogatej, blisko 500-letniej historii.

W czerwcu wystawa będzie udostępniana dla zwiedzających:
we wtorki od 10.00 do 18.00,
środy i czwartki od 10.00 do 16.00
oraz w niedziele od 11.00 do 18.00


Ostatnie wejście na wystawę odbywa się najpóźniej 45 minut przed zamknięciem Wystawy.


Cennik biletów:

1)           Bilet normalny - 10 zł
2)           Bilet ulgowy - 8 zł
3)           Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + min. 2 dzieci do wieku 16 lat lub 1 osoba dorosła + min. 3 dzieci do 16 roku życia) - 25 zł

Bilety do nabycia w Willi Decjusza (płatność gotówką).
Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów.

Dni i godziny zwiedzania Wystawy w Willi Decjusza mogą ulec zmianie. Zmiany terminów zwiedzania będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej IKWD, www.willadecjusza.pl

Zachęcamy także do wirtualnych spacerów po renesansowych wnętrzach Willi Decjusza:
https://willadecjusza.pl/wirtualny%20spacer/index.htm


Limity zwiedzających oraz przepisy wynikające ze stanu epidemii SARS-COV-2:

1. Zwiedzanie Wystawy w Willi Decjusza możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne.

2. Jednorazowo w każdym z pomieszczeń głównych Wystawy może znajdować się jednocześnie do 4 osób zwiedzających, a w pomieszczeniach do nich przyległych do 1 osób z równoczesnym zachowaniem limitu zwiedzających na terenie całego budynku do 25 osób. Pracownicy IKWD upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia zwiedzających na teren Wystawy w Willi Decjusza  w przypadku, gdy liczba osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji przekracza w/w limit.

3. Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych wynikających ze stanu epidemii SARS-COV-2, w szczególności:

a) przed wejściem na teren budynków zespołu pałacowo-parkowego zdezynfekować ręce lub rękawiczki ochronne - w przypadku korzystania z własnych rękawiczek;
b) zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem);
c) przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta przy pomocy maseczki;
d) unikać gromadzenia się w grupach;
e) przestrzegać obowiązujących w obiekcie instrukcji sanitarnych oraz wytycznych dotyczących liczby osób jednorazowo korzystających ze wspólnych pomieszczeń;
f) bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników IKWD obsługujących zwiedzanie,

4. W zwiedzaniu Wystawy w Willi Decjusza nie mogą uczestniczyć osoby które:

a) mają objawy choroby: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, utrata smaku i węchu;
b) przebywają na kwarantannie, izolacji lub są pod nadzorem epidemiologicznym;


Regulamin zwiedzania Wystawy w Willi Decjusza oraz Regulamin uczestniczenia w zwiedzaniu w Instytucie Kultury Willa Decjusza  w związku z wystąpieniem stanu epidemii Sars-Cov-2 w Polsce dostępne są na stronie www.willadecjusza.pl
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej