Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Publikacje "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych" 21.04.2022

Z przyjemnością oddajemy Państwu jako pierwszym czytelnikom publikacje: "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Tom I i Tom2" oraz "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Kazusy i instrukcje" pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk i Marty Szuniewicz-Stępień, które są efektem pracy znakomitych ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa.

W skład kolekcji wchodzą także tomy: Zbiór źródeł krajowych oraz Zbiór źródeł międzynarodowych.

Obie publikacje stanowią pokłosie projektu: "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin", realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza.

Mamy nadzieję, że przygotowane publikacje będą stanowić przydatne kompendium, porządkujące i poszerzające wiedzę z tak rozległej i złożonej dziedziny, jaką jest ochrona dóbr kultury.
Życzymy Państwu owocnej lektury.

Finansowanie projektu

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155. 550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27 450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Operator Programu

Więcej informacji na stronach Operatora i Programu:
www.frse.org.p
https://education.org.pl

Zapraszamy na profil projektu: https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej