Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Heritage Lab w Willi Decjusza 15.07.2022

Wraz z początkiem miesiąca, w dniach 6-8 lipca, w Willi Decjusza odbyła się kolejna edycja Herritage Labu, sesji warsztatowej, która ma na celu budowanie kompetencji i wiedzy menagerów kultury z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
W tym roku, w zajęciach prowadzonych w ramach Heritage Labu wzięło udział 16 młodych liderów/menagerów kultury z takich krajów jak: Polska, Czechy, Węgry, Ukraina, Gruzja, Serbia, Azerbejdżan, Albania. Zajęcia poprowadził Jonathan Goodacre, Starszy Konsultant w The Audience Agency, Londyn, UK. The Audience Agency to brytyjska organizacja non-profit, działająca w sektorze kultury, której celem i misją jest „oddanie społeczeństwu głosu w kształtowaniu żywej, istotnej kultury”. Istotą, a zarazem fundamentem pracy The Audience Agency jest budowanie użytecznego wglądu w kulturę, poprzez innowacyjne podejścia, takie jak:

·  podejmowanie decyzji w oparciu o danie
·  mapowanie podróży po doświadczeniach
·  projektowanie zorientowane na użytkownika
·  techniki kreatywne
·  podejście oparte na metodach mieszanych

W ramach zajęć wprowadzających, uczestnicy zostali podzieleni na dwuosobowe grupy, a ich zadaniem była wymiana wzajemnych doświadczeń i przemyśleń związanych z sytuacjami, w których byli „nowicjuszami” w jakiejś dziedzinie. Zadanie to miało na celu wypracowanie w uczestnikach konkretnych postaw i zwrócenie uwagi na pewne schematy zachowań, wspólne odczucia i interpretacje.

W kolejnej części zajęć zaprezentowane zostały różne definicje dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, w kontekście których przywołano również pojęcia „selektywnej pamięci” i „ograniczonej narracji”. Pojęcia te były początkiem dyskusji, w ramach której, prowadzący zadawał uczestnikom pytania, min. o obiekty, uznawane jako ważne dziedzictwo.

Uczestnicy obejrzeli również materiał video o aktywiście z Varanasi w Indiach, dążącym do zachowania kultury Banaras, w konsekwencji którego, pośród uczestników rozpoczęła się intensywna dyskusja nt. kwestii reprezentacji w kulturze.

W kolejnych dniach projektu uczestnicy Labu, zostali postawieni przed pytaniem: „Co z ich kultur (kultur krajów z których pochodzą) jest warte zachowania? W odpowiedziach dominowały obiekty dziedzictwa materialnego, nad dziedzictwem niematerialnym. Pytaniom towarzyszyła praca w grupach.

Pośród prezentowanych w ramach Heritage Labu zagadnień znalazły się również: proces demokratyzacji kultury, zagadnienie rozwoju publiczności, partycypacja w kulturze (prezentacja danych statystycznych), przykłady uratowanego dziedzictwa, powody dla których ludzie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i wiele innych.

W sekcji komentarzy formularza ewaluacyjnego Heritage Lab odnaleźliśmy taką opinię jednego z uczestników Labu:

„Myślę, że najbardziej efektywną częścią Laboratorium były debaty i praca w grupach ze zmianą członków swojej grupy i praca nad zadaniami innych uczestników. Pozwoliło to na szersze spojrzenie na kwestie kulturowe, dyskusję o lokalnych problemach. Prezentowane i analizowane projekty dawały do myślenia."


Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej