pl
A A A

Warsztat pt. "Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych"

Omówione zostaną podstawowe akty prawne dotyczące ochrony zabytków: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Prawo budowlane, Ustawa o muzeach, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Zapisz się: https://forms.gle/BiQiaZ3SuKrfuNaR7

W imieniu Instytutu Kultury Willa Decjusza, Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członków partnerstwa w projekcie "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny - opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczy dziedzin." – finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Programu Edukacja zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów mających na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji osób związanych z pracą na rzecz zabytków.

W ramach 10 różnych warsztatów zaprosimy do udziału w szkoleniu osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności m.in. w tematach takich jak: bezpieczeństwo obiektów zabytkowych, ochrona dóbr kultury w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych, przestępczość wobec dóbr kultury i związana z tym odpowiedzialność karna, CIMIC i inne służby mundurowe, oraz nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Podczas II z cyklu warsztatów pt. „Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych”, który odbędzie się 29 kwietnia (tj. czwartek) o godz. 10:00 na platformie Zoom, omówione zostaną podstawowe akty prawne dotyczące ochrony zabytków: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, Prawo budowlane, Ustawa o muzeach, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Dodatkowy akcent zostanie położony na zagadnienie współpracy właścicieli, zarządców i posiadaczy zabytków ze służbami ratowniczymi oraz kompetencje i zakres działania służb.

Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności: pracowników administracji samorządowej, państwowej oraz instytucji kultury, administratorów, zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli instytucji kościelnych, architektów, studentów kierunków związanych z ww tematyką, służby mundurowe.

Realizacja: Platforma Zoom, 27 kwietnia (wtorek), godz. 10:00

Prowadzenie: dr Katarzyna Góralczyk, St. bryg. w st. spocz. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek, Robert Wojtas Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Czas trwania: 6h

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza z Platformą dialogu międzykulturowego lub p. Justyną Pawlik justyna.pawlik@willadecjusza.pl

Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz: https://forms.gle/BiQiaZ3SuKrfuNaR7--
Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej