pl
A A A

Przy kawie o dziedzictwie: Turystyka jako zagrożenie dla dziedzictwa

Zapraszamy na VII spotkanie upowszechniające efekty projektu. Już 28 czerwca (poniedziałek) o godz. 12:00 porozmawiamy o sektorze turystyki w kontekście zagrożeń dla dziedzictwa.

Przy kawie o dziedzictwie: Turystyka jako zagrożenie dla dziedzictwa

W 2019 r. Kraków odwiedziło ok. 3 mln turystów z zagranicy i 7 mln turystów z Polski. W 2020 r. liczby te spadły odpowiednio do 3,5 mln i 175 tys. (!). Spadek liczby odwiedzjących Kraków jest tu precedensem. Dynamika wzrostu liczby turystów krajowych i zagranicznych w latach poprzedzających wybuch pandemii Covid-19 wynosiła ok. 5% i miała tendencję wzrostową.

Turystyka i dziedzictwo są ze sobą bardzo silnie związane. Dziedzictwo, materialne jak i niematerialne jest katalizatorem dla turystyki, ona z kolei w pewnym stopniu kształtuje przemysł dziedzictwa, sposób komercjalizowania historycznych budynków, przedmiotów i tradycji. Sytuacja, w której liczba odwiedzających zaburza naturalną pojemność danej przestrzeni, powoduje potencjalnie niebezpieczne zjawiska: dla ludzi, obiektów, ale i lokalnego ekosystemu.

Współistnienie sektorów kulturalnego powiązanego z dziedzictwem oraz turystyki w kontekście zagrożeń dla dziedzictwa i sytuacji kryzysowych będą tematem najbliższego spotkania.

Już w poniedziałek, 28 czerwca o godz. 12:00 spotkamy się z Państwem za pośrednictwem transmisji online, by po raz kolejny skupić się na temacie ochrony dziedzictwa.

Jeśli zastanawiacie się:

• Jakie są zależności między turystyką a dziedzictwem?
• Czy turystyka i dziedzictwo wzajemnie sobie zagrażają?
• Jak wykorzystywane jest dziedzictwo w turystyce?
• Jak postępować w sytuacji, gdy turystyki w obiektach i miastach historycznych jest za dużo?
• Czy możliwa jest ochrona dziedzictwa kulturowego przed turystami?
Nasz kolejne spotkanie przyniesie odpowiedzi na te pytania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu bezpośrednio na platformie Zoom:

Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_tD5NYAmvQEKUu3OBww67TQ

Webinar ID: 910 7788 6591
Hasło: 359809

Oraz śledzenia transmisji na profilach FB:

https://www.facebook.com/Decjusz
https://www.facebook.com/WillaDecjusza
https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej

-- 
Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

 

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej