Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Przetargi i zamówienia

ZP1/VIII/2021 Zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego do obiektów:
Willa Decjusza i Dom Łaskiego zarządzanych przez Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie

Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00249809/01

Link do strony postępowania:
https://willadecjusza.pl/przetargi-i-zamowienia


Link do strony postępowania z zał. plikami edytowalnymi na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityName=Instytut%20Willa%20Decjusza

Identyfikator postępowania na miniPortalu:
9f361548-967e-403e-afa3-c0de658ff7cd

Termin składania ofert:
05.11.2021 10:00 zmiana na 16.11.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert
05.11.2021 12:00 zmiana na 16.11.2021 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę gazu ZP-1-VIII-2021

Informacja o unieważnieniu postepowania na dostawę gazu ZP-1-VIII-2021

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej